HELSENORGE

Frisklivssentralen - et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner

Fysiske og psykiske helseplager rammer mange av oss. Frisklivssentralene i Follo er et kommunalt tilbud som
hjelper deg som ønsker støtte til livsstilsendring og bedre livskvalitet.
Få en gjennomgang av tilbudene og kort innføring i kurset «Hverdagsglede». 

Det er ingen påmelding, og arrangementet er gratis. Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar.


Fant du det du lette etter?