Fagkurs

Frisklivssentralen - et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner

Fysiske og psykiske helseplager rammer mange av oss. Frisklivssentralene i Follo er et kommunalt tilbud som hjelper deg som ønsker støtte til livsstilsendring og bedre livskvalitet.

Passert
8.
november
2022
  1. 08. nov. 2022, 18:00 - 21:00

Tid og sted

Når

  1. 08. nov. 2022, 18:00 - 21:00

Arrangør

Akershus universitetssykehus HF ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og Nesodden. Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP).
Få en gjennomgang av tilbudene og kort innføring i kurset «Hverdagsglede». 

Det er ingen påmelding, og arrangementet er gratis. Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar.


Kontakt