Pasientkurs

Hjerteskolen

Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Vi legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

Tid og sted

Når

Hjerteskolen består av fem oppmøter på fem timer for deg under 65 år, og tre oppmøter på fem timer for deg over 65 år. I tillegg har vi egen gruppe for de som trenger tolk, to oppmøter på fem timer. Det er fysisk trening ute eller inne hver gang.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding skjer ved innleggelse eller etter henvisning fra fastlege.

Informasjon

Hjerteskolen er et tverrfaglig tilbud med sykepleier, fysioterapeut, lege, prest og klinisk ernæringsfysiolog.

Temaer på Hjerteskolen:

 • Sykdomslære
 • Medisiner
 • Treningslære
 • Risikofaktorer
 • Kosthold
 • Psykiske reaksjoner
 • Stress og mestring
 • Motivasjon og endring
 • Sex og samliv
 • Likemannsarbeid
 • Erfaringsutveksling

Kontakt

Relevante behandlinger