Fagkurs

Fagnettverk samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning

Et interregionalt redaksjonsråd har satt sammen et spennende program for lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg høsten 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

Tid og sted

Når

  1. 12. sep. 2024, 11:30 - 12:00

Type arrangement

Nettverksmøte

Hvor

Teams, se detaljer lenger nede på siden.

Møtene holdes klokken 11.30 – 12.00. Spis gjerne matpakken din underveis.

For hvem?

Helsepersonell, studenter, fagfolk, leger, leger i spesialisering, universitetsansatte.

Fagnettverket er ment å være en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det er en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som jobber med- eller er interessert i implementering av samvalg i helsetjenesten.

Program

12. september

Samvalg ved varierende samtykkekompetanse, Nina Camilla Wergeland, psykiatrisk sykepleier og PhD, UIT.

Delta via Teams

10. oktober

v/ Marit Kvangarsnes, professor i sykepleie og pedagogikk, NTNU og Jon Even Bjørdal, sykepleier og samvalgskoordinator, Helse Møre og Romsdal.

Delta via Teams

7. november

Samvalg ved kirurgi, Martin Treider, Gastrokirurg og PhD-student, UiO og Bård Kvisten, medisinstudent med lisens, UNN.

Delta via Teams

5. desember

Hvordan lage samvalgsverktøy basert på retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer? Anja Fog Heen, lege med PhD ved avdelingen for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS.

Delta via Teams

Bli med i fagnettverket

Ønsker du å være med i fagnettverket og få invitasjon til hvert møte på e-post?

Ta kontakt på samvalgssenteret@unn.no

Kontakt