Pasientkurs

Kronisk obstipasjon, e-læring for pasienter

E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om kronisk obstipasjon. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kontakt