Bekkensenteret

Bekkensenteret er et virtuelt kompetansesenter og et tverrfaglig forum som koordinerer utredning og behandling av pasienter med sammensatte og vanskelige tilstander knyttet til bekkenbunnen og organene i bekkenet.

Målsettingen med Bekkensenteret er å gi den enkelte pasient, med kompliserte, sammensatte problemer knyttet til bekkenbunnen og organene i bekkenet, et individuelt tilpasset og velkoordinert tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud. Tilbudet inkluderer alt fra pasientopplæring, biofeedback, medikamentell behandling til høyspesialiserte kirurgiske prosedyrer. 

Bekkensenteret er etablert som et kompetansetjeneste og for å ha en regional funksjon, men kan også vurdere henvisninger fra hele landet dersom det er ledig kapasitet.

Tilbudet inkluderer pasientopplæring, biofeedback, medikamentell behandling og høyspesialiserte kirurgiske prosedyrer.

Utredning

 • Urinlekkasje (urininkontinens)
 • Avføringslekkasje (analinkontinens)
 • Forstoppelsesproblemer (obstipasjon/defekasjonsproblemer)
 • Fistler
 • Framfall av rectum (rectumprolaps)
 • Sprekk i endetarmslimhinnen (fissur)
 • Framfall av skjede/livmor
 • Impotens (nevrogene dysfunksjoner)
 • Dysfunksjoner i nedre urinveier (smertefull blære-syndrom BPS, prostatitt)
 • Seksuell dysfunksjon

Konservativ behandling

 • Bekkenbunnstrening
 • Elektrostimulering ved urininkontinens og fekal inkontinens
 • Smerteklinikk
 • Pessarringbehandling av prolaps
 • Defekasjonsproblemer
 • Kostholdsrådgiving
 • Blæretrening

Medikamentell behandling

Kirurgisk behandling

 • Rekonstruksjon av analsfinkter og bekkenbunnsplastikk
 • Sakral nervemodulering (SNM)
 • Operasjoner for urinkontinens hos kvinner
 • Operasjoner med urindeviasjon
 • Vaginale og laparoskopiske prolapsoperasjoner
 • Prolapsoperasjoner med obturatornett
 • Operasjoner for rectum- og analprolaps
 • Fistelkirurgi

Underlivsprolaps

Kvinneklinikken har opprettet et medisinsk elektronisk kvalitetsregister for alle kvinner som opereres for underlivsprolaps hos oss. Ved å delta i kvalitetsregisteret bidrar du til at vi ved Kvinneklinikken bedre kan vurdere helsetilstanden og effekten av den kirurgiske behandlingen hos alle pasientene våre, inkludert deg.

Tømmingsproblemer

Gastrokirurgisk avdeling har opprettet et medisinsk kvalitetsregister for pasienter med tømmingsproblemer. Ved å delta i kvalitetsregisteret bidrar du til at vi ved Gastrokirurgisk avdeling bedre kan vurdere helsetilstanden og effekten av behandlingen hos alle pasientene våre, inkludert deg.

Bekkensenteret har en regional funksjon, men kan vurdere henvisninger fra hele landet ved ledig kapasitet. Pasienter må være henvist fra fastlege eller spesialister i eller utenfor sykehus.

Henvisningen sendes til aktuell avdeling ved Akershus universitetssykehus og merkes "Bekkensenteret kasus".

Henvisningen skal inneholde

 • Fullstendig sykehistorie, inkludert anamnese, symptomer, kliniske funn og tidligere operasjoner
 • Resultatbeskrivelse av gjennomførte utredninger og undersøkelser
 • Operasjonsbeskrivelser
 • Tidligere rettighetsvurderinger med dato

Tømmingsproblemer, genitalt eller rektalt prolaps, koloskopi, kostanamnese, medikamenter.

Drikke- og miksjonsliste, antall fødsler, eventuelt framfall, blæretrening og medikamenter.

Drikke- og miksjonsliste, antall fødsler, inkontinens eller tømmingsplager, blæretrening og medikamenter.

For pasienter som henvises med hovedsymptom avføringsinkontinens, forstoppelse, tømningsvansker, prolaps og lignende, forutsettes det at pasienten (i den grad det er indisert) er kolonutredet (med koloskopi, alternativt kolonrøntgen) for at maligne sykdommer og IBD er utelukket. Bakgrunnen for dette er at mange pasienter først kommer til vurdering og behandling hos en stomi-/inkontinenssykepleier før de eventuelt kommer til en gastrokirurg.

Pasienter med inkontinens og tømmingsvansker bør det foreligge en kostanamnese, og indiserte kostreguleringstiltak bør være forsøkt. Konservativ behandling med for eksempel ViSiblin, eventuelt kombinert med Loperamid, bør også ha vært forsøkt. Vi anbefaler også pasienter med tømmingsvansker å forsøke dotrening før henvisning.

Pasienter med urininkontinens, stressinkontinens og genitalt prolaps (cystocele, rectocele og vaginalt prolaps) bør ha forsøkt bekkenbunnstrening, livsstilsendringer som røykeslutt og vektnedgang, samt visse medikamenter (for eksempel østrogen). Pasienter med overaktiv blære bør har prøvd blæretrening, livsstilsendringer som røykeslutt og vektnedgang, eventuelt medikamenter (for eksempel antikolinergika).

Leger og annet helsepersonell som ønsker oversikt over fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenbunnsplager, kan kontakte Catherine J. Planke Teig på chpl@ahus.no.

Bekkensenteret skal være en drivkraft innen bekkenbunnsforskning. Det tverrfaglige samarbeidet i senteret er inspirerende og gir store muligheter for utvikling og nye prosjekter. Senteret har jevnlig innovasjons- og forsknings møter og medarbeidere tilknyttet senteret har ansvar for flere forskningsstadier og master- og doktorgradsprosjekter.

Kontakt

Catherine Joyce Teig

Postadresse

Bekkensenteret, Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000, 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bekkensenteret har ikke egne lokaler. I innkallingsbrevet står det beskrevet hvilken avdeling du skal til.

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Kalender

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  Alltid tilgjengelig
 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  Alltid tilgjengelig
 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.
  Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig