Pasientkurs

Kronisk obstipasjon, mestringskurs

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Tid og sted

Når

Arrangeres ved påmelding.

Arrangør

Kontakt