Unglivsmestring-hender

Et digitalt mestringsverktøy

Livsmestring

Programmet "Livsmestring" består av seks kurs om ulike temaer. Alle kursene starter med en animasjonsfilm. I tillegg kommer det oppgaver og spørsmål til deg, etterfulgt av eksempler på tanker og erfaringer fra andre som har gjennomført kursene.

"Livsmestring" gjelder hele livet ditt. Det du blir mer bevisst på kan du gjøre noe med. Da kan du sette ord på hva du ønsker i hverdagen, bidra til gode planer for deg selv, og øke livsgleden din. Bare du kan leve ditt liv!

Gjennom kursene i "Livsmestrings"-programmet ønsker vi å utfordre deg til å sette deg ned og ta deg tid til å gå inn i temaene og reflektere rundt dem. Det er bare du som kan gjøre dine oppdagelser og det finnes ingen riktige eller gale svar.

Ta gjerne bare ett kurs om gangen. Da kan du tenke etter og prøve ut noe nytt før du går i gang med neste kurs. Det kan ta tid, det er krevende, men mange har erfart at det er nyttig - også over tid.

 

Det var først da jeg gikk skikkelig inn i spørsmålene og tenkte etter en gang til, at jeg kom på noe nytt som er viktig for meg
Sitat etter gjennomføring av programmet "Livsmestring"

Det kan ta litt tid å gjennomføre hvert kurs, andre har brukt alt fra 30 minutter til 2 timer på et tema. Vi arbeider i forskjellig tempo, se an hvor mye tid du vil sette av for å ikke bli forstyrret underveis. Hvis du ikke blir ferdig med et tema, kan du enkelt gå tilbake der du avsluttet.

Arbeidsbord
 

Arbeidsbok, PC, nettbrett eller mobil

Du husker bedre og blir mer bevisst når du skriver ned det du oppdager underveis i kursene. Vi anbefaler at du bruker et verktøy som du både kan skrive og tegne med. Velg noe som fungerer for deg, for eksempel en arbeidsbok, Ipad, mobil eller nettbrett. Du velger selv hvordan du vil ta vare på det du oppdager.

Det å finne dine ord og farger

 • Det kan føles som mye jobb å måtte finne frem verktøy til å bruke i oppgavene, men husk at det du ser og har skrevet ned vil påvirke deg sterkere.
 • Du kommer ofte på noe mer når du skriver.
 • Du kommer på andre perspektiv og ideer når du bruker farger og former, "tegner", enn når du skriver.
 • Det å jobbe med form og farge aktiverer hjernen på en annen måte og kan gi deg nye tanker og dermed bedre innsikt og forståelse.
 • Du husker lettere farger og bilder enn ord.

Hvordan kan du gjennomføre kursene i "Livsmestring"?

 • Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kursene. Gjør de der det passer for deg, men unngå å gjøre dem for eksempel på bussen.
 • Ta gjerne bare ett kurs om gangen og la det gå litt tid mellom hvert kurs. Da får du tid til å tenke etter og kanskje finne noe du vil forandre på før neste tema.
 • Mange av oppgavene presenteres både som lyd-fil og tekst.

Oppgaver

Vi oppfordrer deg til å ta deg selv på alvor gjennom dette programmet. Det viktigste er at du selv oppdager mer om hvem du er, hva du vil og hva du gjør, samt hvilke valg du tar.

Kursene har ulike typer oppgaver knyttet til temaene. Noen oppgaver liker du kanskje bedre enn andre, og noen vil føles viktigere for deg. Kanskje liker du ikke å skrive eller bruke farger? Det er ikke resultatet som er viktig, men det du kommer på underveis. Hvis noe er helt uaktuelt for deg nå, så skriv gjerne en setning om dette. Kanskje du heller velger å komme tilbake til oppgaven senere. Husk, du gjennomfører oppgavene på din måte og for deg selv.

Etter hver oppgave finnes det flere refleksjonsspørsmål som kan hjelpe deg til å tenke litt mer. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene, men tenk over og velg de som er aktuelle og nyttige for deg nå. De andre kan du eventuelt ta en annen gang.

For deg selv eller sammen med andre?

Tidligere deltakere har understreket verdien av å møte andre i en lignende situasjon, det å være sammen med noen som kan forstå deg bedre. Du kan gjerne finne noen du kan snakke med om oppgavene, eller du kan velge å gjøre dem sammen med noen. Det viktigste er dine egne erfaringer og tanker! Du kan også se deg selv utenfra, og tenke over hvem du er, helt alene.
 

Forandringer

 • Bare det du kan sette ord på, kan du bli bevisst.
 • Bare det du er bevisst, kan du reflektere over.
 • Bare det du reflekterer over kan du gjøre noe med.
 • Bare det du kan gjøre noe med kan skape en forskjell.
   

Det krever skikkelig innsats å virkelig gjøre noe på en ny måte. Når du oppdager noe nytt, kan det hjelpe deg å tenke "hva nå"? "Hva vil jeg gjøre med dette"? Du kan selv vite hva du skal gjøre, når du ser mulighet til å gjøre det og hvordan det kan gjennomføres. Se om du kan finne det minst mulige "neste steg" videre for deg.

Selv om steget videre er noe som bare tar “litt tid”, vil det være vanskelig for deg å huske på noe som er nytt i hverdagen. Tenk skikkelig gjennom hva som kan hjelpe deg til å huske det. Sett for eksempel på en alarm eller skriv ned på en lapp. Det kan også føles uvant og rart de første gangene – kanskje tenker du at andre vil reagere?
En viktig erfaring flere tidligere deltakere har sagt de tar med seg er: Jeg kan gjøre en forskjell i livet mitt!

I dette programmet bruker vi begrepet "ressurs" om de evnene, kreftene og mulighetene du har i ditt liv. Målet er at du kan bli mer bevisst på dem for å leve et bedre liv. Alle har noen ressurser. Dine ressurser kan du i stor grad styre og utvikle.

Du har mange ressurser i deg selv, som:

 • egenskaper
 • verdier
 • tanker
 • evner
 • krefter og energi
 • humor
 • følelser
 • søvn

Ressurser kan også være:

 • penger
 • naturressurser
 • en mobil telefon
 • transport
 • andre mennesker
 • skole, jobb
 • helsevesen
 • rettigheter
 • hjelpemidler

Om pust

I dette programmet har vi valgt å bruke «pust» som en metafor for de ressursene du har.
Vi mennesker har en viss mengde ressurser, det vil si at vi bare har plass til noe luft i lungene våre. Det kan sammenlignes med at vi har begrenset tid og krefter som vi må fordele på det som det er mulig å gjennomføre.

Når du er bevisst på dette, kan du bestemme aktivt hva du vil bruke «pusten» din til, og hvordan du kan bruke den på best mulig måte. Da kan du oppdage at du allerede bruker pusten din bra, men at du ønsker å gjøre noen forandringer.

Pusten henger tett sammen med følelsene dine, og følelsene igjen påvirkes av hva du har erfart og hvordan du oppfatter situasjonen du er i. Følelsene dine og pusten vil også påvirke kroppens reaksjoner.
I hvert kurs, skriver vi litt om "pust" etter introduksjonsfilmen. Her utfordrer vi deg til å tenke over hva som kan påvirke pusten din, og hvordan du bruker den i ditt daglige liv.

Du kan øve opp pusten din både for bedre utholdenhet, men også for å roe deg ned.

Om det å mestre

Med "å mestre" mener vi å håndtere livet på best mulig måte – å bruke ressursene dine best mulig.

Det å mestre forbinder vi ofte med å få det til, være "en mester". At du "mestrer" livet ditt betyr i dette programmet at du er den som bestemmer over ditt liv. Det betyr ikke at du må klare alt selv, på egen hånd.

"Livsmestrings" er et mestringsverktøy, det vil si et verktøy som kan bidra til at du kan møte eventuelle vanskelige oppgaver, men også utfordrende tanker, følelser, relasjoner og valg i livet på din best mulige måte

Kurs

 • 1. Hvem er jeg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke gjennom hvem du er og hvordan det er å være deg. I tillegg kan du tenke gjennom historien din og sette ord på det du har opplevd.
  1. Hvem er jeg?
  Alltid tilgjengelig
 • 2. Hva er viktig for meg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke over hva som er viktig for deg, slik at du kan ta bevisste valg, og få gjort mer av det du vil med livet ditt.
  2. Hva er viktig for meg?
  Alltid tilgjengelig
 • 3. Følelser og kropp
  Målet med dette temaet er at du kan oppdage mer om følelsene dine. Da kan du bli mer bevisst hvordan du opplever ulike følelser og hvordan de påvirker deg.
  3. Følelser og kropp
  Alltid tilgjengelig

Introduksjonsfilm

Her får du en introduksjon til kurset "Livsmestring", tidligere kalt "Ung livsmestring".

Se filmen (vimeo.com)
Introduksjon

Velkomst fra tidligere deltagere

Her deler tidligere deltagere hvorfor det var viktig for dem å delta.
Se filmen (youtube.com)
Forelder deler erfaring

Erfaringer fra unge deltagere

Her deler seks ungdommer hva kursene betydde for dem og hvordan det ga dem et bedre liv.
Se filmen (vimeo.com)
Erfaringer med Ung livsmestring

"Livsmestring" er et pedagogisk mestringsverktøy. Målet er å styrke deg gjennom å oppdage mer om dine ressurser, slik at du kan se flere muligheter.

Innholdet bygger på en forskningsbasert kunnskap om individuelle helsefremmende prosesser, utviklet gjennomflere prosjekter på Ahus, og en 10-års oppfølgingsstudie. Deltagerne i studien har vært ulike grupper pasienter og pårørende. Deltagerne har beskrevet hva de har oppdaget og forandret slik at de kunne leve et bedre liv til tross for ulike sykdommer og funksjonshemminger.

Den helsefremmende metodikken "Self-Awareness through Values and Emotions" (SAVE), er utviklet ut fra hva som ga deltakerne nye oppdagelser og bedre "livsmestring".

Teamet bak "Livsmestring"

Kurset er utviklet ved samhandlings- og helsefremmingsavdelingen på Ahus ved: 

 • Else Karin Rong Kogstad - fagleder for helsefremming under gjennomføringen av prosjektene og utvikling av SAVE.
 • Karen Therese Sulheim Haugstvedt - tidligere spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF). Siden 2000 har hun ledet prosjektene om helsefremming og forsket på individuelle helsefremmende prosesser (PhD 2012). I samarbeid med deltakerne ut fra deres erfaringer har hun utviklet metodikken SAVE. 
 • Ashley Ellen Lunde - utdannet Physician Assistant fra USA, rådgiver siden 2016, med grundig kunnskap om helsefremming og SAVE.
 • Kjersti Fløtten - spesialrådgiver på helsefremming siden 2007.

Teamet har samrbeidet tett med representanter fra de ulike pasient- og pårørendegruppene gjennom prosjektene. Innspillene deres r hatt innflytelse på arbeidet og det a de har delt av sine erfaringer ligger til grunn for resultatene.

Denne ressursen blir du minnet om under flere av oppgavene og til slutt i de fleste temaene i programmet. Kurs 1 og særlig kurs 5 tar opp det å kunne snakke med noen. Vi minner deg på dette fordi andre unge har understreket verdien av det å dele egne opplevelser og tanker med andre. Om du blir lei deg eller føler deg alene, så er det vanlige menneskelige reaksjoner. Da er det fint å ta kontakt med noen.

Har du noen du snakker godt med og som du kan kontakte? Det kan være partner, mor eller far, søsken, en venn eller en annen voksen. Det kan også være fint å møte en som ikke kjenner deg så godt fra før, som ikke har så sterke følelsesbånd til deg.

Du kan ta kontakt med organisasjoner for ulike diagnoser for kontakt med andre som er i en lignende situasjon som deg.

Nedenfor er noen forslag til steder du trygt kan henvende deg for kontakt med erfarne fagpersoner.


 

Sist oppdatert 03.04.2024