Pasientkurs

Livsmestringskurs for diabetespasienter

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, i deg selv og omgivelsene dine. Målet med "Livsmestring" er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene, hvordan du kan ta vare på dem og hvordan de kan styrke deg.

Passert
16.
oktober
2023
  1. 16. okt. 2023, 12:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 16. okt. 2023, 12:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Henvisning fra behandler på sykehuset.

Livsmestringskurset handler om å styrke deg som lever med helseutfordringer. Blant annet lærer du å ha omsorg for deg selv og å ta bedre vare på psykisk og fysisk helse til tross for diagnose.

Nå skal sosionom Lisbeth Myhrer og sykehusprest Magnus Lindberg Jansvik holde kurset fysisk for første gang på Kongsvinger sykehus for diabetespasienter. Her kan du oppdage egne ressurser, se flere muligheter og møte personer i samme situasjon.

Kurset er et pedagogisk mestringsverktøy og ligger også digitalt på Ahus.no.

Den første samlingen holdes klokken 12-15. Deretter vil det holdes annenhver mandag, seks ganger.

Kurset har en egenandel på 386 kroner som betales første dag og dekker hele kurset.

Oppstart av kurset forutsetter at det er mange nok påmeldte.

Les mer om kurset.


Kontakt