Møtepunktet

Møtepunktet er en arena der pasienter og pårørende kan få god informasjon og støtte fra mennesker som selv har levd med en diagnose over tid. Møtepunktet bemannes tre dager i uka av personer fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner som har tid til å lytte og prate med de som vil komme innom.

Møtepunktet er sentralt plassert i glassgata på sykehuset på Nordbyhagen​. Det er et tilbud til pasienter og pårørende drevet og bemannet av rundt 40 personer i 15 ulike brukerorganisasjoner.

Møtepunktet er etablert etter initiativ fra Brukerutvalget ved sykehuset, med Ungdomsrådet som en viktig støttespiller i planleggingen.

Møtepunktet skal være bemannet fra tirsdag til torsdag, og hensikten er at pasienter og pårørende skal få prate med og få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste.

Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. Det skal gis mulighet for å knytte kontakt med aktuelle likepersoner som ut fra egen erfaring kan gi støtte til å mestre sykdom og skade.

Vi på sykehuset håper at dette kan bli et godt og trygt samlingspunkt for deg som pasient og pårørende.

Sist oppdatert 05.06.2023