Styremøte

Digitalt styremøte 1. februar

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Passert
1.
februar
2024
  1. 01. feb. 2024, 10:00 - 12:00

Tid og sted

Når

  1. 01. feb. 2024, 10:00 - 12:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Styremøtet er digitalt.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Se styredokumenter