Diagnostikk- og teknologidivisjonen

Divisjonen leverer diagnostikk og behandling innenfor bildediagnostikk og laboratoriemedisin, samt tjenester innenfor medisinsk teknologi og e-helse.

Diagnostikk og teknologidivisjon leverer tjenester for pasientene ved Akershus universitetssykehus, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten.

Divisjonen er inndelt i seks avdelinger og en forskningsenhet, og dekker fagområdene bildediagnostikk, patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, transfusjonstjenester, smittevern, medisinsk teknologi og e-helse.

Divisjonens laboratorieavdelinger er akkreditert etter ISO 15189. Virksomhet som ikke favnes av ISO 15189 skal være sertifiserbar etter ISO 9001. 

Divisjonen har også en betydelig forskningsaktivitet; internt i divisjonen og i samarbeid med klinikken, og har blant annet et nært samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Metropolitan University.

Divisjonen drifter på flere lokasjoner; Nordbyhagen (Lørenskog), Ski, Lillestrøm, Gardermoen og Kongsvinger.

Nyhetsbrev fra diagnostikk- og teknologidivisjonen

Kontakt

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
Diagnostikk og teknologidivisjon
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Nyheter