HELSENORGE

Geriatri

Vi er en egen avdeling for eldre pasienter med sammensatt sykdomsbilde. Våre pasienter har vanligvis flere sykdommer, sviktende funksjonsevne og ofte kognitive vansker.
Fant du det du lette etter?