Geriatri

Vi er en egen avdeling for eldre pasienter med sammensatt sykdomsbilde. Våre pasienter har vanligvis flere sykdommer, sviktende funksjonsevne og ofte kognitive vansker.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nye nord, inngang 4, 1. etasje.
Hovedinngang Nye nord sett fra front

Nye nord

Sykehusveien 27

1478 Lørenskog