Geriatri

Vi er en egen avdeling for eldre pasienter med sammensatt sykdomsbilde. Våre pasienter har vanligvis flere sykdommer, sviktende funksjonsevne og ofte kognitive vansker.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nye nord, inngang 4, 1. etasje.

Nye nord Nordbyhagen

Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps