HELSENORGE

Geriatrisk sengeområde

Når eldre mennesker blir syke, viser det seg ofte som akutt funksjonssvikt. Typisk er fall, forvirring, dehydrering og vansker med å gjøre dagligdagse aktiviteter. I utredning og behandling legger vi vekt på tidlig mobilisering, riktig diagnostikk og tverrfaglig samarbeid. Vi vurderer funksjonsnivå og samarbeider tett med kommunehelsetjenesten for å planlegge utskrivelse.

Fant du det du lette etter?