Geriatrisk sengeområde

Når eldre mennesker blir syke, viser det seg ofte som akutt funksjonssvikt. Typisk er fall, forvirring, dehydrering og vansker med å gjøre dagligdagse aktiviteter. I utredning og behandling legger vi vekt på tidlig mobilisering, riktig diagnostikk og tverrfaglig samarbeid. Vi vurderer funksjonsnivå og samarbeider tett med kommunehelsetjenesten for å planlegge utskrivelse.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nye nord, inngang 4, 1. etasje.

Besøkstider

 • I dag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Mandag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Fredag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
 • Søndag
  • 14:00 - 16:00
  • 18:00 - 20:00
Hovedinngang Nye nord sett fra front

Nye nord

Sykehusveien 27

1478 Lørenskog