HELSENORGE

Geriatrisk poliklinikk

Vi utreder pasienter for kognitiv svikt, falltendens og gangvansker, samt funksjonssvikt utviklet over to til tre måneder. Det er ønskelig at pårørende er med ved undersøkelsen for å bidra med informasjon om pasientens situasjon. Første konsultasjon varer i 2-2,5 timer, og kontroller varer i 1 time.
Fant du det du lette etter?