Til deg som er pårørende på Medisinsk overvåkning (MO)

Din nærmeste er i en sårbar situasjon og du som pårørende er derfor en viktig ressurs. Pårørende er hjertelig velkommen på besøk på MO, også barn.

Behandlingen hos oss inkluderer bruk av mye avansert medisinsk teknisk utstyr. Pasienten vil være tilkoplet overvåkningsutstyr med mye ledninger og kanskje også pustemaskin. Det vil være alarmer og støy fra maskiner, som kan virke skremmende.

Besøk

Vi har mange svært syke pasienter som må skjermes, derfor ber vi om at du ringer og avtaler tidspunktet for besøk på forhånd. Da unngår vi at vi har for mange pårørende tilstede samtidig. 

Vi har ingen faste besøkstider, men ønsker ikke besøk i tidsrommene kl. 8.00-9.00 og kl. 15.00-16.00 på grunn av vaktskifte hos de ansatte. 

Med mindre annet er avtalt med ansvarshavende sykepleier er det kun to pårørende som kan være inne hos pasienten samtidig. Besøkstiden er 30 minutter på flersengsrom og 1 time på enerom, men vi kan gjøre individuelle tilpasninger ved behov.

Døren til avdelingen er låst. Når du kommer til avdelingen må du bruke porttelefonen som er plassert utenfor inngangen. Følg instruksjonen som henger på veggen.

Hygiene og andre spesielle forhåndsregler

Kritisk syke pasienter er spesielt mottakelige for infeksjoner. Vi oppfordrer deg til å utføre hånddesinfeksjon før besøk på pasientrommene. Besøkende må for øvrig være friske og uten infeksjonssykdommer, som forkjølelse og omgangssyke. Av samme grunn bør antall besøkende begrenses.

Dødsfall

De fleste pasienter som bli innlagt på MO blir bedre og blir skrevet ut fra MO til sengepost når de er stabile.

Dersom pasientens liv likevel ikke kan reddes vil vi i seksjonen legge til rette for en verdig avslutning for pasienten og pårørende. Det å miste en av sine nærmeste oppleves som tungt og vanskelig. Vi vil være tilstede for pårørende og gi den beste støtte i en tung og vanskelig situasjon. Det er viktig at pårørende opplever å få den tiden de trenger.

Om ønskelig kan vi kontakte prest eller personer fra andre trosretninger. Se mer informasjon fra prestetjenesten under.

Hva skjer etter et dødsfall?

Sist oppdatert 15.11.2023