HELSENORGE

ECT-poliklinikk

Elektrokonvulsiv terapi (også kalt ECT) gis i hovedsak til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander. Vi tilbyr poliklinisk behandling dersom pasientens kliniske tilstand er stabil og hjemmesituasjonen tillater det. I tillegg tilbyr vi ECT-behandling til inneliggende pasienter og døgnavdelingene på DPS.

Fant du det du lette etter?