StartHjelp

Hvordan få til ønskede endringer i livet ditt?

Når vi har det psykisk vanskelig kan det å få til ønskede endringer i livet være vanskelig for de fleste av oss. Her får du noen tips om hvordan du kan legge tilrette for å få gjennomført endringer du tror kan være til hjelp for deg.

​Film

Hvordan få gjennomført ø​nskede endringer? (HelsaMi.no)​​


​Mennesk​er som tar kontakt med psykisk helsevern, er forskjellige og har ulike behov. Noe du trolig likevel har til felles med andre som søkerStrektegning av en mann med sekk på ryggen og en kvinne. De går tur. Oransje bakgrunn. hjelp, er at du er i en vanskelig situasjon. Du vil ha råd om hva som kan gjøre situasjonen bedre. Du ønsker å få til positive endringer.

Illustrasjon av mann og  kvinne som leier

Illustrasjon: St. Olavs hospital

​Når vi har psykiske plager og problemer, er det vanskeligere å få til endring. Det er mye lettere å vite hva vi skal gjøre, og få gjennomført det, når vi har det bra. Det går liksom av seg selv. Psykiske plager innebærer at vi har lite energi, er urolige og engstelige, og har problemer med konsentrasjon. Da er endring strevsomt.

Derfor kan det være nyttig å lage en plan for hvordan du kan gå frem, i samarbeid med en av dine nærmeste eller en behandler. La oss gi deg noen råd om hva denne planen kan bygge på. Rådene tar utgangspunkt i hva andre, som har vært i en tilsvarende situasjon som deg, har sagt om hva som var nyttig for dem. 

  1. Det første tipset er at du skaffer deg et overblikk over hva du ønsker hjelp til. Hva skulle vært annerledes i ditt liv? Her kan det være klokt å senke kravene til deg selv. Start i det små, ta én ting av gangen og sett deg konkrete og gjennomførbare mål.

  2. Husk at motivasjonen påvirkes når vi har psykiske helseproblemer. Det gjelder særlig for den som er deprimert. Selv om du vet at du burde gjøre noe, kommer du ikke i gang. Hvis du venter til du kjenner at du har lyst til å gjennomføre noe, risikerer du å måtte vente lenge. Et tips nummer to er derfor å ikke vente på motivasjon for å komme i gang. Bare begynn, så kommer motivasjonen kanskje etter hvert.

  3. Et tredje tips er at du finner mål som er i tråd med dine behov. Vi mennesker har både biologiske behov, for eksempel for mat og søvn, og psykologiske behov. Forskerne sier at tre psykologiske behov er særlig viktige for at vi skal ha det bra. Det ene behovet er tilhørighet, at vi har kontakt med noen vi stoler på og trives med. Det andre behovet er at vi føler at vi duger, at vi har noen gjøremål hver dag som vi opplever at vi får til. Og det tredje behovet er at vi føler at vi har ​valgmuligheter, at vi har noen aktiviteter hver dag som vi har bestemt selv. Får vi dekket disse behovene litt hver dag, altså for tilhørighet, dugelighet og selvbestemmelse, har de en gjensidig forsterkende effekt. Da kan hverdagen bli mer givende. Når du tenker på disse behovene, får du noen ideer om hva de kan være slik du har det nå? 

  4. Et fjerde tips er å tenke «Hva har jeg gjort tidligere når jeg har fått til en positiv endring?». Tenk tilbake på en god periode der du følte at du fikk til en del ting som var bra for deg. Når var denne perioden? Hvor var du? Husker du hvordan du gikk frem, og hvem som eventuelt hjalp deg på vei? Er det noe av det du gjorde da, som du også kan gjøre i dag?

  5. Til slutt: Vær så vennlig mot deg selv som du klarer. Det er ofte vanskelig, fordi psykiske helseproblemer kan ledsages av selvkritikk og skyldfølelse. Men prøv likevel så godt du kan å innta en støttende holdning til deg selv. Du har en vanskelig tid i livet ditt, og nå har du søkt hjelp. Gjennom å være din egen støttespiller skaper du et rom for endring. Vi mennesker endrer oss best når vi føler oss trygge. Du kan vise deg selv denne støtten gjennom å gjøre noe positivt for deg selv hver dag. I begynnelsen kan det kjennes litt rart, og noen kan tenke at de ikke har fortjent det. Men gjør det selv om du skulle få slike tanker. Legg inn noe positivt hver dag, til støtte og oppmuntring for deg selv. For det har du fortjent.​Sist oppdatert 02.02.2024