StartHjelp

Tips på veien

Her kommer noen tips vi håper kan være til nytte for deg mens du venter på første time.

​​Tips 1

Som en forberedelse til første time anbefaler vi at du lager en oversikt over hva du ønsker hjelp til. ​

Hva ønsker du å jobbe med og å endre på i din situasjon, for at du skal få det bedre?


Dersom det er vanskelig å finne noen konkrete mål for endring er det også greit, men vi anbefaler deg å prøve likevel. Du vil også kunne få hjelp av din behandler til å velge noen mål for ønskede endringer i livet ditt.​

Illstrasjon av kvinne som lener hodet på armen

Illustrasjon: St. Olavs hospital

Tips 2
Vi påvirkes av hva vi gjør. Gjør noe godt for deg selv ved å legge inn en lystbetont eller givende aktivitet hver dag.


Hva kunne en slik aktivitet være for deg slik du har det nå?​

Pasient og terapeut i dialog - illustrasjon

Illustrasjon: St. Olavs hospital

​Tips 3

Vær så vennlig og støttende mot deg selv som du klarer. Du fortjener å ha det bra.


På hvilken måte kan du gi deg selv denne støtten i dag?​


Kvinne i telefon - illustrasjon

Illustrasjon: St. Olavs hospital

​Tips 4

Frisk luft og dagslys gjør o​ss godt. Prøv å få litt av dette hver dag.

Hvordan kan du få lagt inn en slik aktivitet i din hverdag? ​


person går tur med staver - illustrasjon
Illustrasjon: St. Olavs hospitalTips 5

Hva vi fokuserer på påvirker hvordan vi har det. Når vi har det vanskelig har vi lett for å være selvkritiske og strenge med oss selv. Prøv å rett oppmerksomheten mot det du får til og har gjennomført.

Hva har du fått til i dag?​


Kvinne leker med hund - illustrasjon

Illustrasjon: St. Olavs hospital​

Sist oppdatert 02.02.2024