StartHjelp

Ved forverring eller behov for akutt hjelp i ventetiden

Ved forrverring av tilstand eller behov for akutt hjelp i ventetiden, kontakt fastlegen din eller Follo akutt team (FAT) på telefon 67 96 50 00 (mandag til fredag kl. 08-21). Får du akutte behov på kveld og natt må du ringe legevakten. Telefonnummeret dit er 116 117. Ved akutt fare for liv eller helse, ring 113.

Illustrasjon av kvinne som sitter inntil en vegg

Illustrasjon: St. Olavs hospital

Fastlegen din kan gi deg råd og oppfølging i ventetiden, samt sende inn ny og oppdatert informasjon om helsetilstanden din til spesialisthelsetjenesten. 

Ved behov for å ringe legevakten er det viktig å formidle så tydelig du kan hva du trenger og at det er viktig å få hjelp nå. Du er enklere å hjelpe dersom du er tydelig om egne behov. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Da vil du møte en lege som vil vurdere din helsetilstand og gi deg nødvendig helsehjelp. Du kan også ta med deg noen du stoler på dersom det kan gjøre det lettere for deg å fortelle hva du har behov for.

​Kontaktinformasjon

​Follo akutt team, tlf: 67 96 50 00 | mandag - fredag kl. 08-21 | velg DPS Follo ved tastevalg

Legevakt, tlf: 116 117​

Sist oppdatert 09.01.2024