HELSENORGE

DPS Kongsvinger

DPS Kongsvinger har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid.

DPS Kongsvinger tar imot og vurderer henvisninger i åpningstiden kl. 08.00-15.30.

Fant du det du lette etter?