HELSENORGE

Personvern

Denne siden peker videre til ulike temaer knyttet til personvern, aktuelt for pasienter, fag og forskning.

​Pasienter

Pasienter og personvern

Rettigheter i forskning (helsenorge.no)

​Forskere og fagpersonell

Personvern og forskning på Ahus

​Sykehusets personvernpolicy

S​ykehusets personvernpolicy redegjør for behandling av personopplysninger ved Akershus universitetssykehus. Som pasient har du rettigheter knyttet til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Les mer om sykehusets personvernpolicy

Personvernombudet på Ahus

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et eget personvernombud som skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert på Ahus. Selv om personvernombudet er ansatt ved Ahus har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Les mer om personvernombudet

Fant du det du lette etter?