En samtale der du bestemmer

Åpen dialog i nettverksmøte

Åpen dialog er en terapeutisk tilnærming og behandlingsform som setter dialogen mellom mennesker i sentrum.

​Målet med Åpen dialog er å legge til rette for dialoger mellom de ulike deltakerne i pasientens nettverk. Vi skaper rom for å samtale om problemer som har oppstått. Man møtes, deler erfaringer og følelser, skaper et felles språk ved å være til stede, delta, lytte og å være åpen for å la seg berøre av sakene som omtales.

Ved innkomst vil teamet eller behandleren som møter deg ha en samtale med deg om ditt sosiale nettverk. Det vil si de personene som er viktig for deg, og som du kan tenke deg å invitere med inn i samtalene. 

Nettverksmøtene er uten saksliste. Du og de du inviterer med kan snakke om det som er viktig for dere. 

​Nettverk kan være:

  • familie og slekt, for eksempel mor, far, søsken, besteforeldre, tanter, onkler, kusiner og fettere
  • venner, naboer, arbeidskollegaer
  • offentlig hjelpeapparat, som fastlege, kommune, DPS, NAV, boligkontor, støttekontakt og ruskonsulent​

Det er utarbeidet et introduksjonskurs om Åpen dialog. ​Kurset gir en innføring i hva Åpen dialog er og hvilke hovedprinsipper som anvendes ved bruk av tilnærmingen.

Åpen dialog – en terapeutisk tilnærming og behandlingsform​​

 


- Det er helt naturlig at folk møtes og snakker sammen når noen har det vanskelig

- sagt om nettverksmøte
​​

Sist oppdatert 14.10.2022