HELSENORGE
Amputasjonspoliklinikken

Benamputasjon, Nordbyhagen

Amputasjon av en del av et ben er i blant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem.Innledning

Det finnes en rekke årsaker til benamputasjoner. Som hovedgrupper finner man karsykdom, diabetes, skade, medfødte misdannelser og kreftsykdommer. Blant disse er de største gruppene karsykdom og diabetes, som til sammen er årsak til omkring 90 prosent av alle benamputasjoner.Henvisning og vurdering

Fastlege eller lege ved sykehus henviser til utredning.Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det er viktig at henvisningen inneholder beskrivelse av funksjon, hjemmeforhold og hjelpebehov. I tillegg er det behov for vanlige opplysninger angående tidligere sykdommer, medikamenter og allergier, samt klinisk status. Utredning

Det vil bli gjort en klinisk undersøkelse. Dette innebærer vurdering av funksjon og sirkulasjonsforhold i benet.

Det kan også være nødvendig å gjøre en radiologisk kontrastundersøkelse. Dette gjøres for å avklare om sirkulasjonen kan bedres.

Beslutningen om amputasjon tas etter vurdering og utredning. Det kan være flere fagpersoner som bidrar i denne vurderingen, blant annet karkirurg, ortoped og radiolog.Behandling

En amputasjon er en omstilling som kan virke voldsom. Dersom det blir besluttet at du behøver amputasjon vil et sammensatt team av fagpersoner hjelpe og veilede deg gjennom behandlingen. Du kommer blant annet til å møte leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Les mer om Benamputasjon - operasjon, Nordbyhagen

Benamputasjon - operasjon, Nordbyhagen

Amputasjon av en del av et ben er i blant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem.

 1. Før

  Mange opplever å ha smerter også før operasjon. Det er viktig at du gir beskjed dersom du har vondt og trenger ekstra smertestillende slik at vi kan gi deg god smertelindring også før operasjon.

  Faste

  Du skal faste fra midnatt. Det innebærer at du ikke må spise, drikke melkeprodukter, røyke eller bruke snus. Du kan drikke klare væsker (kaffe og te uten melk, vann, saft, brus og juice uten fruktkjøtt), samt bruke pastiller og tyggegummi inntil kl. 06.00.

  Du skal ikke ta noen av dine faste medisiner operasjonsdagen. Helsepersonell på sykehuset vil fortelle deg hvilke medisiner du skal ta.

  Hygiene

  God hygiene er viktig for å unngå infeksjon etter operasjon.

  • Du skal dusje kvelden før og om morgenen operasjonsdagen.
  • Noen inngrep krever hårfjerning. Dette vil bli gjort på sykehuset. Unngå hårfjerning i operasjonsområdet uken før innleggelse.
  • Piercing skal være fjernet før operasjon. Dersom det er vanskelig å fjerne piercingen selv kan du kontakte et piercingstudio.

 2. Under

  Før du skal til operasjon er det viktig at du holder deg varm. Gi beskjed til personalet dersom du fryser eller føler deg kald.

  Man blir som regel lagt inn samme dag som man skal opereres. Operasjonen foregår oftest i ryggbedøvelse (spinal/epidural). Dette gir for de aller fleste god bedøvelse og god smertelindring etter operasjonen da ryggbedøvelsen blir liggende til smertene avtar.

  Før operasjonen har vi avklart hvor mye av benet vi planlegger å amputere. Som regel blir man amputert midt på leggen eller nederst på låret, dette avhenger av sirkulasjonsforhold og funksjon.

 3. Etter

  Aktivitet og forebygging av kontraktur

  Aktivitet er viktig for å redusere risikoen for komplikasjoner og for raskt å gjenvinne normal funksjon. Toalettbesøk, sitte oppe til måltider, samt morgen- og kveldsstell er også aktivitet. Derfor er det viktig at du så raskt som mulig ivaretar dette selv.

  En kontraktur betyr at bevegelsen i et ledd er begrenset på grunn av ubalanse i muskulaturen. For eksempel vil en lårstump kunne få en foroverbøyd stilling i hoften fordi man sitter mye, og sjelden strekker lårstumpen helt rett ut. På samme måte kan man få problemer med å strekke leggstumpen hvis man sitter mye med bøyd kne.

  En kontraktur gjør det mye vanskeligere å bruke protese, og den kan oppstå raskt. Derfor vil fysioterapeutene og helsepersonell være veldig nøye med å strekke og tøye på stumpen, og hjelpe deg å tenke på disse tingene i det daglige etter operasjonen. De vil også noen ganger be deg om å ligge på magen for å få strekt ut, og hvis du er leggamputert, legge brett under foten når du sitter oppe i rullestol. Du kan også hjelpe til med dette selv ved å strekke kne og lår godt bakover og holde i minimum 15-20 sekunder til du kjenner at musklene slipper spenningen.

  Vakuumspjelk

  Ved leggamputasjon brukes en vakuumspjelk (Ossur Rigid Dressing - ORD).

  Fantomsmerter

  Fantomsmerter er smerter i benet som er borte, og kan komme som prikking stikking, verking eller på andre måter. Smerten kan komme og gå. Som oftest avtar smerten over tid, men de kan også være varige.

  Fantomfølelse

  Å føle at benet er der eller at det klør på en tå kan oppleves ubehagelig, men som oftest lærer man seg å leve med denne følelsen.

  Stumpsmerter

  En amputasjon er en stor operasjon og det er mange strukturer som skal gro. Som ved alle operasjoner må man forvente noe smerter i forbindelse med sår og sårtilheling.

  Smertebehandling

  Du vil få smertelindring i form av en pumpe som gir deg epidural smertelindring de første 3 dagene etter operasjon, og når denne fjernes vil du få smertestillende medikamenter til faste tider.

  Det er viktig at du gir beskjed dersom du har vondt og trenger ekstra smertestillende. Så lenge du har epidural smertelindring vil du ha et urinkateter liggende inne.

  Ernæring

  Kroppen har behov for ernæring. Du bør spise og drikke til hvert måltid. Avhengig av type inngrep kan de fleste spise og drikke rett etter operasjonen.

  Tarmfunksjon

  Når du spiser og drikker normaliseres tarmfunksjonen raskere. Luftavgang er et tegn på at tarmen har begynt å komme i gang. Enkle tiltak for å unngå forstoppelse er rikelig drikke, fiberrik kost og aktivitet.

  Psykiske reaksjoner

  Det er ikke uvanlig med en forbigående psykisk reaksjon. En slik reaksjon kommer gjerne tre til fem døgn etter inngrepet.

Vær oppmerksom

Dersom du opplever mye væsking fra såret, hoven og øm stump, blødning eller mørk hudforandring, bør du kontakte legehjelp for vurdering. Det samme gjelder om du blir akutt dårlig med høy feber og dårlig allmenntilstand noen dager etter operasjonen.

Gå til Benamputasjon - operasjonOppfølging

Før du kan starte opptrening med protese er det viktig at du har kommet deg etter operasjonen. Stumpen skal være smertefri, ha evne til å tåle belastning, uten kontrakturer og ha god blodsirkulasjon. Sårtilheling bør være avsluttet. Derfor reiser du som oftest hjem eller til en rehabiliteringsplass i kommunen før du får rehabiliteringsplass for opptrening med protese ved egnet opptreningssenter.

Rehabilitering/opptrening

Det er pasientens potensial, motivasjon og ønske som bestemmer om videre opptrening vil finne sted. Vanligvis søkes det til Bakke senter for mestring og rehabilitering, Landaasen rehabiliteringssenter eller Fram helserehab avhengig av pasientens ønske. Rehabiliteringen kan også skje i kommunal regi om forholdene ligger til rette for dette. Dersom pasienten trenger fysioterapi i perioden før overføring til rehabiliteringssenter, organiseres dette av fysioterapeut i hjemkommunen, samt evt trening på amutasjonspoliklinikken hver fredag.

Tverrfaglig amputasjonpoliklinikk

Pasienter som er amputert på kirurgisk eller ortopedisk avdeling følges opp på amputasjonspoliklinikken så framt de er mulige protesekandidater. Amputasjonspoliklinikken er en tverrfaglig oppfølgning med lege, sykepleier, ortopediingeniør og fysioterapeut. Pårørende og representanter fra kommunen oppfordres også til å delta. Målet med poliklinikken er å frambringe alle relevante opplysninger av betydning for planleggingen av den videre rehabiliteringen. Dette kan være ny vurdering av protesepotensial, evt nye rehabiliteringsopphold, videre trening i hjemkommunen, kartlegging av hjemmesituasjonen og behovet for endringer om det er realistisk å flytte hjem på permanent basis. Til slutt vil de bli kalt inn til en kontroll etter endt rehabiliteringsopphold for en vurdering av situasjonen.
 

Trening ved amputasjonspoliklinikken

Felles amputasjontrening foregår hver fredag på fysioterapiavdelingen på Ahus. Dette er et tilbud til pasienter i perioden fra sykehusoppholdet til rehabiliteringsoppholdet starter. Treningsdelen kan også brukes til vurderinger av funksjonsevne og generelt treningstilbud til pasienter som av andre årsaker er ofte på Ahus.


Faresignaler

Dersom du opplever mye væsking fra såret, hoven og øm stump, blødning eller mørk hudforandring, bør du kontakte legehjelp for vurdering. Det samme gjelder om du får akutt innsykning med høy feber og dårlig allmenntilstand noen dager etter operasjonen.Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Parfyme

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?