Behandling

Fysisk trening ved psykiske lidelser

Fysisk trening innebærer regelmessig og strukturert styrke- og utholdenhetstrening, med intensitetsnivå og belastning som er tilpasset din fysiske form og hvilken trening du liker. Det anbefales at du trener minst 150 minutter per uke fordelt på 2-3 treningsøkter over en periode på minst 8-12 uker.

Fysisk trening har god effekt på på angst, uro, depresjonssymptomer, psykosesymptomer, konsentrasjon, oppmerksomhet, minne, livskvalitet, sosial fungering og søvn.

Les mer om psykisk helse og fysisk aktivitet på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Deltakelse i fysisk trening kan tilbys som del av behandlingstilbudet ved lokalt DPS eller i kommunen. Din behandler henviser deg til instruktør for treningstilbudet, som igjen kontakter deg og avtaler en egen time hvor informasjon om tilbudet blir gitt.

 

Denne informasjonen er rettet mot deg som er pasient i spesialpsykiatri på Ahus.

Før

Behandlingsteamet ditt skal i løpet av de første 14 dagene av innleggelsen din ha en kartleggingssamtale med deg og lage en plan rundt fysisk aktivitet. Du vil få oppfølgingssamtaler under hele innleggelsen for justering av planen. 


Under

Sunn og variert mat er viktig for helse og trivsel, og reduserer risikoen for utvikling av livsstilssykdommer.
 
Alle ved ASP får tilbud om havregrøt til frokost og lunsj, salat til lunsj én gang i uken og frukt er alltid tilgjengelig. Sukker unngås, og kaker serveres ved spesielle anledninger. Du finner opplysningsplakater om kosthold på alle seksjoner og undervisning om kosthold inngår i seksjonenes program over pasientundervisning.
 
Når du ankommer ASP gjennomgår du en undersøkelse av mottakende lege, da måler legen din høyde, vekt og BMI. Konklusjonen skal inneholde konkrete tiltak til oppfølging, om legen mener du trenger det.
 
Er du normalvektig er det vanligvis ingen tiltak. Ved overvekt eller undervekt (BMI over 25 eller under 18,5), vil det bli iverksatt tiltak. Vurderinger og konklusjon dokumenteres i journalnotat. Tiltak dokumenteres i behandlingsplan av behandlingsteamet ditt og skal inneholde konkrete mål, tider og oppfølgingsansvar. 

 

God munnhygiene er viktig for å forebygge plakk, tannstein, hull i tennene (karies) og tannkjøttsykdommer. Alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell.

All på ASP får undervisning om god tannhelse. Tannbørste og fluortannkrem tilbys ved behov. 

Ved undersøkelse av mottakende lege sjekkes også munnhygiene og tannstell og du vil få spørsmål om når du var hos tannlege sist. Har du god munnhygiene, tannstell og ingen symptomer utføres ingen tiltak. Dersom du dårlig munnhygiene, tannstell kan individuelle tiltak iverksettes. 

Behandlingsteamet følger opp tannhelsen din under innleggelse på ASP. Målet er god munnhygiene og tannstell og tiltak for munnhygiene og tannstell føres inn i din behandlingsplan ved behov. Teamet er behjelpelig med å skaffe tannbørste og fluortannkrem dersom du ikke har dette selv og vil oppmuntre deg til god munnhygiene, samt hjelpe deg ved behov. Teamet hjelper deg også med å bestille time til tannhelsesjekk hos offentlig tannhelsetjeneste og følge deg ved behov. 

Røyking skader helsen din og kan gi deg alvorlige sykdommer. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er blant de alvorlige sykdommene som kan forårsakes av røyking.

Du kan også laste ned Slutta-appen, som kan bidra til å gjøre det lettere å slutte med røyk eller snus. Vi tilbyr også undervisning om nikotinavhengighet og røykeslutt tilpasset deg som pasient.

I din innkomstsamtale kartlegger vi ditt nikotinbruk og diagnostiserer eventuell nikotinavhengighet. Vi vil motivere for røyke- og snusslutt eller reduksjon i forbruk. 

Ved røykeslutt vil dosering av antipsykotika vurderes. 

 Kontakt

Spesialpsykiatri

Kontakt Spesialpsykiatri

Adresse

Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​