Barne- og ungdomsklinikken, habilitering

Habilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet bor

Tidlig intensiv habilitering - der barnet bor (TIH), er et tilbud til barn i førskolealder med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade. Barnet får et personlig tilpasset treningsopplegg i sitt hjemmemiljø sammen med fagpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Innledning

Målgruppen er barn i førskolealder med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, utviklingsforsinkelser eller utviklingsforstyrrelser, og som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester.

Tilbudet er organisert som et samarbeid mellom fagpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Barnet ditt får et personlig tilpasset treningsopplegg i sitt hjemmemiljø, for å opprettholde sitt dagligliv og sosiale nettverk. Fra Avdeling for habilitering vil spesialpedagoger og fysioterapeuter være de viktigste bidragsyterne i treningen. 

Barnet ditt får tre intensive treningsperioder av fire uker. Hver periode starter med kartlegging av barnets funksjon. Mål og tiltak settes i samarbeid med deg som forelder. Tiltakene gjennomføres i barnets naturlige miljø hvor det gis to treningsøkter daglig. Øktene fordeles likt mellom fagpersoner i kommune og sykehuset.

Før

Dersom foreldre, pedagogisk personale og helsepersonell i kommunen ønsker et intensivt habiliteringstilbud, kan barnet ditt søkes inn til TIH. Søknaden sendes på eget skjema. Tilbud om deltagelse forutsetter at kommunen bidrar med fagpersoner fra de samme profesjonene.

I søknaden må det oppgis hvilke fagpersoner fra kommunen som skal delta i TIH. Ressurser må være satt av i henhold til tilbudet. I søknadsskjemaet skal det fremkomme hvilke målområder du ønsker å jobbe med.

Søknadsskjema

Under

Når du får tilbud om deltagelse får du og fagpersoner i kommunen tilsendt nødvendig informasjon.

Besøk

Fagpersoner ved Avdeling for habilitering avtaler besøk i barnehagen eller hjemme hvis barnet ikke går i barnehage, sammen med lokale fagpersoner.

Oppstart

Oppstartdag på Ahus med barn, foresatte og aktuelle fagpersoner. Barnets funksjon kartlegges, og mål for habiliteringen settes ved bruk av Goal Attainment Scaling (GAS). Fagpersoner fastsetter tiltak.

Gjennomføring

Trening fem dager i uken over fire uker, to økter per dag.

Ukedagene fordeles slik:

Mandag og torsdag

Lokale fagpersoner

Tirsdag og fredag

Ahus fagpersoner

Onsdag

Samarbeidsdag

Mål og tiltak justeres underveis etter behov.

Evaluering

Felles vurdering av måloppnåelse i slutten av hver treningsperiode.

Etter

Etter behandlingen skrives en sluttrapport med resultater og anbefaling for videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?