Habilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet bor

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering

Tidlig intensiv habilitering - der barnet bor (TIH), er et tilbud til barn i førskolealder med nedsatt funksjonsevne, utviklingsforsinkelser eller -forstyrrelser som er medfødt eller tidlig ervervet. Barnet får et personlig tilpasset treningsopplegg i sitt hjemmemiljø sammen med fagpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Innledning

Målgruppen er barn i førskolealder med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, utviklingsforsinkelser eller utviklingsforstyrrelser, og som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester.

Tilbudet er organisert som et samarbeid mellom fagpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Barnet ditt får et personlig tilpasset treningsopplegg i sitt hjemmemiljø, for å opprettholde sitt dagligliv og sosiale nettverk. Fra Avdeling for habilitering vil spesialpedagoger og fysioterapeuter være de viktigste bidragsyterne i treningen. 

Barnet ditt får tre intensive treningsperioder av fire uker. Hver periode starter med kartlegging av barnets funksjon. Mål og tiltak settes i samarbeid med deg som forelder. Tiltakene gjennomføres i barnets naturlige miljø hvor det gis to treningsøkter daglig. Øktene fordeles likt mellom fagpersoner i kommune og sykehuset.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Dersom foreldre, pedagogisk personale og helsepersonell i kommunen ønsker et intensivt habiliteringstilbud, kan barnet ditt søkes inn til TIH. Søknaden sendes på eget skjema. Tilbud om deltagelse forutsetter at kommunen bidrar med fagpersoner fra de samme profesjonene.

I søknaden må det oppgis hvilke fagpersoner fra kommunen som skal delta i TIH. Ressurser må være satt av i henhold til tilbudet. I søknadsskjemaet skal det fremkomme hvilke målområder du ønsker å jobbe med.

Søknadsskjema

Under

Når du får tilbud om deltagelse får du og fagpersoner i kommunen tilsendt nødvendig informasjon.

Besøk

Fagpersoner ved Avdeling for habilitering avtaler besøk i barnehagen eller hjemme hvis barnet ikke går i barnehage, sammen med lokale fagpersoner.

Oppstart

Oppstartdag på Ahus med barn, foresatte og aktuelle fagpersoner. Barnets funksjon kartlegges, og mål for habiliteringen settes ved bruk av Goal Attainment Scaling (GAS). Fagpersoner fastsetter tiltak.

Gjennomføring

Trening fem dager i uken over fire uker, to økter per dag.

Ukedagene fordeles slik:

Mandag og torsdag

Lokale fagpersoner

Tirsdag og fredag

Ahus fagpersoner

Onsdag

Samarbeidsdag

Mål og tiltak justeres underveis etter behov.

Evaluering

Felles vurdering av måloppnåelse i slutten av hver treningsperiode.

Etter

Etter behandlingen skrives en sluttrapport med resultater og anbefaling for videre oppfølging.

Kurs og opplæring

 • Tirsdag 18.08.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Tirsdag 01.09.
  Kurs i litteratursøk: nye PubMed

  Tips og triks i den nye versjonen av PubMed.

 • Onsdag 09.09.
  Venner, kjærester og seksualitet

  Voksenhabilitering inviterer til lærings- og mestringskurs om temaene kropp, kjønn og hygiene, funksjonshemming, følelser, flørting, sjekking, sex, prevensjon, kjønnssykdommer, grensesetting og overgrepsproblematikk.

 • Onsdag 16.09.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Onsdag 16.09.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Torsdag 17.09.
  Kurs i litteratursøk: nye PubMed

  Tips og triks i den nye versjonen av PubMed.

 • Fredag 18.09.
  Brukerutvalgsmøte 18. september

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Torsdag 24.09.
  Styremøte 24. september

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 30.09.
  Hvordan skape seksualvennlige miljø?

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helsesituasjoner og hendelser relatert til seksualitet.

 • Onsdag 14.10.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Fredag 16.10.
  Brukerutvalgsmøte 16. oktober

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Mandag 19.10.
  Styremøte 19. oktober

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 21.10.
  Gynekologisk kreft

  Kurset er for deg som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Gjennom fire kursdager vil du få informasjon fra fagfolk, mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

 • Tirsdag 27.10.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Onsdag 28.10.
  Kurs i litteratursøk: psykologi/psykiatri

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen psykologi/psykiatri.

 • Torsdag 12.11.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Fredag 13.11.
  Brukerutvalgsmøte 13. november

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Onsdag 25.11.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Torsdag 26.11.
  Kurs i litteratursøk: sykepleie

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen sykepleie.

 • Tirsdag 01.12.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Tirsdag 08.12.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Onsdag 09.12.
  Styremøte 9. desember

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 09.12.
  Kurs i litteratursøk: Ovid-baser (Medline, Embase)

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen medisin og helsefag.

 • Onsdag 16.12.
  Brukerutvalgsmøte 16. desember

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • 24-timers posisjonering

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

 • 24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for ergo- og fysioterapeuter om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

 • Aldring og helse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Avansert kurs i EndNote

  Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger

  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Avspenningsgruppe

  Spenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.

 • Avspenningstrening, e-læringskurs

  Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.

 • Behandling og håndtering av utfordrende atferd

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Diabetes type 1

  Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid. Her lærer du om hva du kan gjøre for å ivareta din egen helse på en god måte. Kurset går over to dager, og varer i fem timer per dag.

 • Diabetes type 2

  Dette er et to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har påvist diabetes type 2. Kurset gir deg informasjon om sykdommen og ulike behandlingsalternativer.

 • Epilepsi og utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming.

 • Fødselsforberedende kurs

  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.

 • Hva nå? - Et kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming som nylig har eller skal flytte fra familiehjemmet.

 • Høyt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Insulinpumpeopplæring

  Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.

 • Karbohydratvurdering

  Dette er et tre timers kurs for deg med diabetes type 1. Her lærer du hvordan du beregner insulindose til maten du skal spise, og hvordan du senker høyt blodsukker.

 • Kols rehabiliteringskurs

  Dette er et kurs for deg som har kols. Ved å gi deg økt kunnskap og innsikt om kols, skal kurset bidra til å gjøre deg tryggere på hvordan du kan takle utfordringer forbundet med å ha sykdommen. Kurset går over fem uker.

 • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

 • Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.

 • Lavt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Livsstyrketrening

  Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.

 • Multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer. Årsakene til utfordrende atferd kan være sammensatte, både psykisk lidelse, syndromer, fysiske plager og omgivelsenes reaksjoner kan påvirke.

 • Målrettet miljøarbeid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.

 • Nyrekurs

  Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

 • Parkinsonsskole

  Parkinsonsskolen er et tilbud til personer som nylig har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Skolen holdes en gang per uke over fire uker.

 • Prader-Willi syndrom

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).

 • Profesjonalitet og målretta arbeidsmodeller som verktøy for å fremme brukermedvirkning

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som fokuserer på holderinger vi har med oss som kan påvirke hvordan vi yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Psykisk utviklingshemming og grunnleggende habilitering

  Hva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.

 • Psykisk utviklingshemming og overvekt

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.

 • Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Smerte og smertemestring

  Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Spise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".

 • Søvnskole, e-læringskurs

  Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Veiledning og litteratursøk

  Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering
Telefon
67 96 22 10
mandag - fredag 08.00-10.00 og 13.00-15.00
E-post

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?