Husregler i avdeling spesialpsykiatri

Velkommen til behandling i avdeling spesialpsykiatri. Du er av flere pasienter som får behandling hos oss. Vi ønsker at alle tar hensyn til hverandre og følger vanlige normer for skikk og bruk.

Vi har følgende husregler som vi vil at alle skal respektere og følge:

Diskresjon og bruk av elektronisk utstyr

 • ​Under behandlingen kan det være at du får kjennskap til andres helse og livssituasjon. Vi ber deg om å behandle den informasjonen du får med forsiktighet og ikke dele den med andre.
 • Når du bruker elektronisk utstyr (PC, telefon, nettbrett eller lignende) i fellesmiljøet må du ta hensyn til de andre pasientene. Telefonsamtaler må du ta på eget rom. 
 • Vi ønsker ikke at du tar bilder, lyd- eller filmopptak av andre medpasienter eller personale. Om dette publiseres bryter du loven og vi kan anmelde forholdet.
 • Filmer og spill som brukes i fellesmiljø avtales med personalet.​

Besøk

 • ​Besøk avtales med ansvarsvakt i seksjonen på forhånd. 
 • Pasienter kan ikke besøke hverandres rom.

Måltider

 • ​Du får servert fire måltider om dagen i felles spiserom. 
 • Av sikkerhets- og hygieniske hensyn kan du ikke ta med matvarer inn i seksjonen. Vi kan gjøre unntak ved for eksempel besøk. Dette avtales i så fall i miniteam. Godteri, snacks og lignende blir undersøkt av personalet, etter samtykke fra deg, før dette kan tas med inn i seksjonen. Dette er for å sikre at farlige gjenstander og rusmidler ikke kommer inn i seksjonene. 

Ro

 • ​Vi oppfordrer til ro i seksjonen fra kl. 23.00 - 07.00 på hverdager. Fredag og lørdag ønsker vi ro i seksjonen fra kl. 24.00. Når det er ro skal du helst oppholde deg på eget rom.

Røyking

 • Sykehuset er røykfritt og røyking er kun lov på røykeområdene. 

Rom

 • ​Du har selv ansvar for å holde rommet ditt i orden. Dette innebærer sengeskift, tøyvask og søppeltømming.  
 • Alle vinduer er sikret, ønsker du å lufte kan du avtale dette med din dagskontakt. Alle dører holdes låst når rommene ikke er i bruk.

Personlige eiendeler og verdisaker

 • ​Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi ikke at du ikke har med deg flere eiendeler enn du kan rydde bort i skapet på rommet ditt. Du har selv ansvar for oppbevaring av personlige eiendeler på ditt eget rom. Oppbevaring av eiendeler utenfor rommet ditt avtales i miniteam.
 • Sykehuset er ansvarlig for eiendeler som beslaglegges av sikkerhetsmessige årsaker.

Farlige og ulovlige gjenstander

 • Det er forbudt å ta med og oppbevare farlige og ulovlige gjenstander i seksjonen. 
 • Farlige og ulovlige gjenstander som blir funnet ved rutinekontroll eller ved undersøkelse, eller ved undersøkelse av rom og eiendeler, kan beslaglegges og eventuelt destruert etter vedtak. 
 • Av sikkerhetsmessige hensyn skal gjenstander som defineres som farlige oppbevares på egnet sted, og utleveres og signeres for etter avtale med deg. 

Rusmidler

 • Under innleggelse er det ikke tillatt å nyte, oppbevare, innbringe, omsette eller på annen måte formidle rusmidler (alkohol og illegale rusmidler). Salg og omsetting av rusmidler kan politianmeldes. 
 • Pasienter som kommer til avdelingen ruset vil bli henvist til et egnet eller sitt eget rom.​​​​

Hygiene og bekledning

 • Vis hensyn til andre når du oppholder deg i fellesmiljø og spiserom. 
 • Vi forventer at alle ivaretar normal renslighet, er anstendig påkledd og har sko på beina. 

Utgang, fellesturer og permisjoner

 • Utgang, fellesturer og permisjon avtales med deg, behandler og miniteam.
 • Vi ønsker at du søker permisjon minst en dag før ønsket permisjon og gjerne innen torsdag kl. 12 før helg.
 • Etter utgang eller permisjon skal alle pasienter gjennomføre rutinemessig gjennomgang/slusing før de kommer inn i seksjonen. Hva omfattes av rutinemessig gjennomgang/slusing:
  • Pasienter blir spurt om de har med seg farlige gjenstander eller rusmidler. Ansatte spør om pasienten samtykker til gjennomgang, og ber pasienten om å tømme alle lommer i bukse, gensere, jakke og undersøk det pasienten har i lommene og i bag/pose.
  • Om vi har begrunnet mistanke om rus eller innføring av farlige gjenstander og pasienten ikke samarbeider om rutinemessig ransakelse, kan vi fatte vedtak om å heve slusenivå.
 • ​​​Det kan også fattes vedtak om beslaglegging og destruering av farlige og ulovlige gjenstander som ​blir funnet ved kontroll, samt om undersøkelse av rom og eiendeler.​

Hærverk

 • ​Ufører du hærverk kan kan du bli holdt erstatningspliktig.​

Tillegg for sikkerhetsseksjonen

 • Av sikkerhetshensyn må alle pasienter og besøkende gå gjennom metalldetektoren/buen før de skal inn i seksjonen.
 •  Det kan bare være en pasient om gangen på røykeverandaen.
 • Rydderunde og sikkerhetsrunde gjennomføres daglig.

Sist oppdatert 25.08.2023