Nyresykdommer poliklinikk

Lymfocelebehandling etter nyretransplantasjon, Nordbyhagen

Lymfocele er en ansamling av vevsvæske (lymfe) i større eller mindre hulrom som kan gi avklemning av nyretransplantatets urinleder (ureter) eller blodkar (vene) i lysken. Dette kan føre til at urin fra transplantatet ikke renner
fritt til blæren og reduksjon av nyrefunksjonen. Lymfocelet kan også klemme på bekkenvenen fra benet og gi hevelse og smerter i benet (lår/legg) på samme side som transplantatet.

Innledning

Det er viktig at avløpshindringen blir opphevet for å forhindre alvorlig og permanent skade av nyretransplantatet.
Sammenklemming av vener medfører økt risiko for blodpropp i bekkenvenen som ubehandlet kan gi betydelige
senplager.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du skal ikke gjøre noen spesielle forberedelser før innleggelsen, men vil få informasjon ved innleggelse om vanlige
preoperative forberedelser på sengeposten. Man er fastende minst 6 timer før inngrepet. Du kan ta dine faste medisiner helt inntil innleggelsesdagen. Hvis du bruker blodfortynnende, bør dette diskuteres med legen din.

Under

I dag brukes oftest kikkhullskirurgi (laparoskopi) for å lage et "vindu" (fenestrasjon) fra lymfocelet til bukhulen.
Vevsvæsken suges da opp i bukhulen slik at lymfocelet faller sammen. Foreligger arrbrokk i kombinasjon med lymfocelet benyttes åpen operasjon.

I spesielle tilfeller hvor det er sammenvoksninger (adheranser) i bukhulen, kan det være aktuelt å tømme lymfocelet med et dren (plastslange) som legges gjennom bukveggen i lokal bedøvelse med bruk av ultralyd.

Både den laparoskopiske og kirurgiske behandlingen foregår i full narkose. Innleggelse av dren skjer med
lokalbedøvelse.

Laparoskopisk og kirurgisk behandling krever opphold på sykehus i 2‐3 dager.

Drensinnleggelse skjer poliklinisk. Behandling med dren tar flere uker (4‐6 uker) inntil lymfocelet tørker inn.

Etter

I noen tilfeller kan lymfocelet komme igjen (residivere). Det kan i så fall være aktuelt å utføre inngrepet igjen.

Videre oppfølging vil skje poliklinisk hos nefrolog (nyrelege) eller fastlege med vanlige kontroller, eventuelt supplert
med ultralyd.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?