HELSENORGE
Spesialpsykiatri

Miljøterapi, Spesialpsykiatri

Miljøterapi er et viktig psykososialt støttetiltak for å fremme mestring og læring i behandlingen.

Innledning

Behandling er mer enn medisiner og samtaler med behandler. Det dere opplever hver dag i avdelingen ser vi på som behandling. Behandlingen er fremtidsrettet med mål, men skjer også her og nå i gode og vanskelige stunder.

Før

I begynnelsen av oppholdet vil du og teamet ditt sette opp behandlingsmål sammen, og dere planlegger hvilke aktiviteter du skal delta på, slik at behandlingen blir forutsigbar og strukturert for deg. 


Du vil oppleve mye hjelp og støtte fra personalet i starten, etter hvert vil du mestre mer selv og du vil da få mer ansvar. Personalets rolle endrer seg fortløpende under behandlingen fra å gjøre inngrep til å være mer støttende.

Under

Vi har som mål om at alle skal få individuell behandling, derfor opplever du at vi behandler dere forskjellig. Noen kan dra på permisjoner, andre ikke. Det er fordi dere har forskjellige utgangspunkt, noen har mer behov for å ha personalet til stede, mens andre har behov for skjerming eller miljøtider.

Livet på Avdeling for spesialsykiatri er annerledes enn ditt vanlige liv, vår jobb er å hjelpe dere med å møte samfunnets forventninger. Derfor skal strukturen i avdelingen simulere en vanlig hverdag og samtaletemaer i miljøet gjenspeile hva man kan snakke om med bekjente. 

Personlige temaer, erfaring fra eget liv eller sykdom bør du kun snakke om med noen få, som for eksempel gode venner eller familie. 

I avdelingen vil du møte behandlere og primærkontakter.

Ukeplan

I ukedagene vil du på dagtid ha en aktiv behandling med ukeplan og større forventninger til deltagelse. Ettermiddagene, kveld og helg anses som fritid, men personalet vil være tilgjengelig for støttesamtaler, samvær i aktivitet, med mer.

I samfunnet skjer de fleste ting på dagtid. Faste avtaler i ukeplanen, å følge måltider og avdelingens døgnrytme ser vi på som trening til det du vil oppleve i samfunnet. Ukeplanen er trening til et selvstendig liv hvor du vil være ansvarlig for innholdet i hverdagen. 

Livet kan oppleves lettere å leve hvis du vet hvordan neste dag blir og du har en plan.
 

Daglige gjøremål

Ved psykisk dårlig form kan det fort bli vanskelig å få til daglige gjøremål som personlig hygiene, holde orden på rom, klesvask og måltider.  Vi vet at det er viktig å ta vare på seg selv, derfor er dette en del av behandlingen. En dusj og rene klær kan være utgjørende i forhold til å føle seg bedre. 

Indre og ytre struktur

Har du det rotete rundt deg kan det påvirke hvordan du føler deg.  Kaos på rommet kan også gi, eller forsterke, kaos i hodet.

Vi vet at livet på ASP er annerledes enn ditt vanlige liv.  Vi ønsker å hjelpe deg å møte samfunnets forventninger. I avdelingen gjelder følgende:
 
  • strukturen i avdelingen skal simulere en vanlig hverdag
  • samtaletemaer i miljøet viser/gjenspeiler hva man kan snakke om med bekjente (personlige temaer, erfaringer fra livet eller sykdom bør være forbeholdt noen få, som gode venner eller familie)
  • god hygiene  forventes i samfunnet, og derfor også i avdelingen
  • alle har ressurser – vi ønsker å hjelpe deg til å være den beste du kan være.


Ansvarliggjøring og forberedelse til et selvstendig liv

I begynnelsen av behandlingen vil du oppleve å få mye hjelp og støtte fra personalet.  Underveis i behandlingen vil du mestre dette bedre selv og bli mer selvstendig og får mer ansvar. Du vil merke at personalets rolle endrer seg fortløpende i behandlingen etter hvert som du blir mer selvstendige.

Individuell behandling

Målet er at alle skal få en individuell behandling, derfor kan du oppleve at dere blir behandlet forskjellig. Alle har forskjellig utgangspunkt, noen kan dra på permisjoner og andre ikke, noen vil ha mer behov for personalet til stedet, og noen har behov for skjerming eller miljøtider.

Tilstedeværelse 

Å ha det hyggelig sammen er også behandling. Behandling er ikke bare forventninger og krav. Vi ønsker å være der for deg; det kan være i samtaler, stille stunder, kortspill, gå tur med mer.

Med dette ønsker vi å gi trygghet og kanskje en pause fra det som oppleves som vanskelig. I tillegg ønsker vi å møte deg med forståelse.

Du får tilbud om tilpassede aktiviteter sammen med din kontakt og mulighet til å ha fokus på det som er vanskelig for deg i livet utenfor institusjonen og trene på dette med god støtte hvis du har behov for det.

Etter

De utforskende samtaleteknikkene vi bruker kan du ta med deg videre etter oppholdet, og i disse vil du kunne finne god hjelp til å håndtere utfordrende situasjoner etter innleggelsen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Mat på avdelingen

Du får servert frokost, lunsj, middag og kvelds.

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?