Undersøkelse

Overbevegelighet i ledd, tverrfaglig utredningstilbud

Hypermobilitet, eller overbevegelige ledd, er vanlig og forekommer hos 10-20 % av befolkningen i de nordiske landene. En del personer med overbevegelige ledd har i tillegg smerter og funksjonstap fra muskel- og skjelettsystemet. Hos noen få er overbevegelige ledd tegn på arvelig bindevevssykdom og krever utredning i spesialisthelsetjenesten.
Smerter og funksjonstap hos personer med overbevegelige ledd skal behandles på samme måte som smerter og funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet generelt. Pasienter bør få individuelt tilpasset aktivitet og trening, eventuelt kombinert med medikamentelle og mestringsrettede tiltak. Enkelte pasienter kan ha behov for tilpasning av ortopediske hjelpemidler for å støtte opp under aktivitet og trening.

En sjelden gang er overbevegelige ledd et symptom på bindevevssykdom. Ehlers-Danlos syndrom er den av bindevevssykdomsgruppene som hyppigst er assosiert med overbevegelige ledd. Det finnes ulike undergrupper innenfor dette syndromet. Den vanligste typen er hypermobil EDS (hEDS). Denne tilstanden påvirker ikke indre organer og er ikke forbundet med kjent genmutasjon. Denne tilstanden kan derfor behandles på lik linje med øvrige smertefulle tilstander i muskel- og skjelettsystemet. De øvrige undergruppene av EDS og andre arvelige bindevevssykdommer kan gi øket risiko for organaffeksjon, og krever utredning.

Henvisning og vurdering

Personer med utbredt overbevegelighet i ledd og smerter i muskel- og skjelettsystemetmed funksjonstap, kan henvises til sin lokale fysikalsk medisinske avdeling. Hvis pasienten ikke får effekt av tiltak i primærhelsetjenesten kan man vurdere henvisning til en rehabiliteringsinstitusjon.

Voksne personer (over 18 år) med utbredt overbevegelighet i ledd og funn i andre organer og/eller familiens sykehistorie som kan gi mistanke om arvelige bindevevssykdommer som kan gi organaffeksjon, kan henvises til poliklinisk utredning og funksjonsvurdering.
  • Helse Sør-Øst: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. 
  • Utenfor Helse Sør-Øst: Fysikalsk medisinsk eventuelt genetisk avdeling i egen helseregion.  

Personer <18 år henvises barneavdelingen.

I henvisningen ønskes opplysninger om:      

  • familiære sykdommer (plutselig død hos personer under 50 år, bindevevssykdommer, annen sikker organaffeksjon)
  • pasientens tidligere sykdommer (sikre luksasjoner, tannstatus, utbredte smertetilstander)
  • Beigthon-skår, se Beighton-skår enkel veiledning,
  • eventuelle hudforandringer
  • gjerne beskrivelse av smerte og funksjonssvikt slik at utredningen kan planlegges best mulig.
  • behov for tolk

Før

Noen ganger vil du bli bedt om å fylle ut et skjema før du kommer til timen. 

Hvis du har familiemedlemmer som er diagnostisert med arvelig bindevevssykdom, er det ønskelig at du innhenter samtykke fra dem til å ta med kopi av deres journal/utredning.

Under

Det er lege som gjennomfører den polikliniske utredningen. I utvalgte tilfeller gjør fysioterapeut funksjonsundersøkelser. Formålet med utredningen er å avklare om du har arvelig bindevevssykdom, og om du har behov for videre utredning hos andre spesialiteter. Vi kartlegger også om du har rehabiliteringsbehov, behov for tilrettelegging, eller behov for ortopediske hjelpemidler.

Etter

Etter gjennomført utredning blir du fulgt opp videre i primærhelsetjenesten i din hjemkommune.

Kontakt

Ortopedisk klinikk

Kontakt Ortopedisk klinikk

Oppmøtested

Vi utfører behandlinger flere steder. Se innkallingsbrevet ditt for oppmøtested.

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​