Utlevering og overføring av materiale

Ved overføring av biologisk materiale skal det etableres​ en overførselsavtale, som sikrer at bruk av biologisk materiale skjer i henhold til formelle godkjenninger.
 
Det er ulike regler for hvilke avtaler som skal signeres og brukes, avhengig av om utleveringen skal skje internt på Ahus, til et samarbeidsprosjekt, og/eller til utlandet: 
 
Internt på Ahus: 
Utleveringserklæring - overførsel av biologisk materiale internt på Ahus (Word doc) 
 ​
Ved overføring til eksterne forskningsprosjekter i Norge og i EU/EØS:
Ved overføring av materiale eller data skal man benytte en Material Transfer Agreement/Data Transfer Agreement (MTA/DTA). En databehandleravtale skal benyttes dersom personopplysninger skal behandles på oppdrag fra Ahus som dataansvarlig. Dersom overføring av materiale er et ledd i et forskningssamarbeid, må det i tillegg inngås en samarbeidsavtale.
 
Ved overføring til land utenfor EU/EØS:
Ved overføring av materiale eller data skal man benytte en Material Transfer Agreement/Data Transfer Agreement (MTA/DTA). En databehandleravtale skal benyttes dersom personopplysninger skal behandles på oppdrag fra Ahus som dataansvarlig. Dersom overføring av materiale er et ledd i et forskningssamarbeid, må det i tillegg inngås en samarbeidsavtale. I tillegg har EU standardkontrakter som skal benyttes dersom det skal overføres personopplysninger fra Ahus som dataansvarlig til en annen institusjon i tredjeland.
 
Sist oppdatert 04.07.2024