Forskningsfinansiering

Ahus utlyser hvert år strategiske forskningsmidler. Sykehusets forskningsstrategi med tilhørende handlingsplan er førende for hvordan midlene blir fordelt.

Lenker til eksterne finansieringskilder

Helse Sør-Øst Norges Forskningsråd Kreftforeningen Ekstrastiftelsen Regionale forskningsfond

EU midler: Ta kontakt med Regional forskningsstøtte.

Interne strategiske forskningsmidler

Fristen for å søke interne strategiske forskningsmidler for budsjettåret 2021 er tirsdag 10. mars 2020 innen kl. 24.00.

Rutiner for strategiske forskningsmidler (PDF) Søknadsskjema strategiske forskningsmidler 2021 (Word dokument) Mal for prosjektbeskrivelse (Word dokument) Vurderingskriterier interne strategiske forskningsmidler 2021 (PDF) Vurderingsskjema for interne strategiske forskningsmidler 2021 (PDF)

EU kontor ved UiO

Vi gir råd og støtte om nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter til forskere, samt hjelper med stipendprogrammer.

Les mer om EU kontoret (uio.no)

Regional forskningsstøtte

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Kontaktinformasjon

grants@ahus.no