Forskningsfinansiering

Ahus utlyser hvert år strategiske forskningsmidler. Sykehusets forskningsstrategi med tilhørende handlingsplan er førende for hvordan midlene blir fordelt.

Lenker til eksterne finansieringskilder

Helse Sør-Øst Norges Forskningsråd Kreftforeningen Ekstrastiftelsen Regionale forskningsfond

EU midler: Ta kontakt med Regional forskningsstøtte.

Interne strategiske forskningsmidler

Rutiner for strategiske forskningsmidler (PDF) Søknadsskjema strategiske forskningsmidler 2020 (Word dokument) Mal for prosjektbeskrivelse (Word dokument) Vurderingskriterier interne strategiske forskningsmidler 2020 (PDF) Vurderingsskjema for interne strategiske forskningsmidler 2020 (PDF)

EU kontor ved UiO

Vi gir råd og støtte om nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter til forskere, samt hjelper med stipendprogrammer.

Les mer om EU kontoret (uio.no)

Regional forskningsstøtte

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Kontaktinformasjon

grants@ahus.no