IMTRA forskningsgruppe

Immunologi- og transfusjonsmedisinsk forskningsgruppe (IMTRA) har som hovedmål å organisere forskningen i henhold til divisjon for diagnostikk og teknologis forskningsstrategier og handlingsplaner. Vi ønsker også å styrke forskningen på områder som er relevante for avdelingen. Forskningsgruppen har mål om å etablere forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppen har fokus på følgende fagområder:

  1. Forskning på faktorer som påvirker donasjonsatferd blant nye og etablerte blodgivere
  2. Forskning på behandling av pasienter 
  3. Forskningsdrevet innovasjon/utvikling
  4. Prosjekter som har som mål å kvalitetssikre/evaluere avdelingens ansvarsområder.

Som del av et universitetssykehus publiserer avdelingen vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrifter som er knyttet til de ulike forskningsområdene. Forskningsgruppen har hatt fokus på forskjellige tema innen donasjonsatferd, deriblant faktorer som fører til at etablerte blodgivere slutter å gi blod, årsaker til at de ikke møter opp til avtalt tid, faktorer som bidrar til at nye blodgivere blir etablerte blodgivere og betydningen av familie og venner til verving av nye blodgivere.

Disse forskningsprosjektene har resultert i publikasjon av fire fagfellevurderte artikler, to i internasjonale og to i nasjonale tidsskrifter. Avdelingen har også fullført et retrospektivt forskningsprosjekt i tilknytning til terapeutisk behandling av hemokromatosepasienter, og publisert en fagfellevurdert artikkel i et internasjonalt tidsskrift.

Innenfor utvikling og innovasjon har avdelingen hatt et prosjekt som hadde som mål å undersøke hvorvidt nye systemer for patogen-inaktivering kan forlenge holdbarheten av trombocyttkonsentrater. Dette prosjektet resulterte også i publikasjon av en fagfellevurdert artikkel i et internasjonalt tidsskrift.

Kvalitetssikringsprosjektene utgjør en viktig del av avdelingens samarbeid med andre forskningsgrupper. Dette samarbeidet har resultert i publikasjon av flere fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter.

Seyed Ali Mousavi (forskningsgruppeleder)
Akademisk grad: Dr. Philos.
Aktuelt forskningsfelt: Molekylær cellebiologi, donasjons- og helseatferd blant blodgivere
Stilling: Forsker
Epost: seyed.ali.mousavi@ahus.no
Telefon: 67 96 94 20 

Øvrige medlemmer:

Abid Hussain Llohn (overlege)
Astrid Aandahl (overlege)
Teresa Risopatron Knutsen (avdelingsleder)
Brita Hermundstad (seksjonsleder)
Monica Jenssen Nybruket (fagbioingeniør)

Sist oppdatert 09.05.2019