Forskningsgrupper

En forskningsgruppe består av medlemmer fra ulike avdelinger på sykehuset, og kan ha assosierte medlemmer eksternt.

Alle forskningsgrupper har en leder, forskningsgruppelederen er som oftest en professor eller seniorforsker med fast ansettelse på sykehuset eller Universitetet i Oslo. Lederen har et faglig ansvar for prosjektporteføljen i gruppen, utarbeide langsiktige målsettinger og bidra til:

  • utarbeide nye prosjektsøknader
  • knytte kontakter med regionale, nasjonale og internasjonale miljøer
  • synliggjøre og profilere prosjektets resultater
  • skape møteplasser for medlemmene av forskningsgruppen
  • samarbeide med relaterte prosjekter

Mandat forskningsgrupper (PDF) 

Forskningsgrupper

Sist oppdatert 20.02.2024