HELSENORGE

Helsetjenesteforskning (HØKH)

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt felt. Vår forskning konsentrerer seg om problemstillinger knyttet til pasientbehandlingen innen spesialisthelsetjenesten og på tvers av forvaltningsnivå, og belyser tiltak for pasienter med store og sammensatte behov.

Vår forskning tar opp sentrale temaer som organisering, samhandling, finansiering og ressursanvendelse i helsetjenesten, modeller for simulering av pasientenes bevegelser gjennom helsevesenet, samt klinisk kommunikasjon; - muntlig dialog mellom helsepersonell og pasienter i behandling og pleie.

De fleste problemstillingene vi jobber med krever tverrfaglig innsats. HØKH besitter bred og variert kompetanse. Det inkluderer informatikk, statistikk, matematikk, epidemiologi, sosiologi, kjønnsteori, sosialantropologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, fysioterapi, sykepleie, psykologi, psykiatri, nevrologi og indremedisin.

I vår forskning prioriterer vi temaer der det er behov for mer kunnskap om konkrete resultater av virksomheten. Det teoretiske grunnlaget og den metodiske tilnærmingen i de ulike studiene er bestemt av de problemstillinger som belyses, og inkluderer både kvalitative og kvantitative metoder. 

Årlig publiserer vi mer enn 60 artikler og fullfører mellom en og fire doktorgrader. De senere årene har vi mottatt nærmere 80 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, og mer enn 50 prosent av forskningen er finansiert ved hjelp av eksterne midler.

​Årsrapporter​

Årsrapp​ort 2019 (PDF)

​Årsrapport 2020 (PDF)​​

Årsrapport 2021 (PDF)

Forskningsprosjekter

Alvorlighet og helseprioriteringer (SEVPRI)

Bedre info om medisiner til hjertesviktpasienter (MAPINFOTRANS)

uio.no kan du lese om flere av våre prosjekter.

Medlem av forskningsgruppen

Angela Labberton

Academic degree: MBBS, BMedSci
Position: PhD Candidate
E-mail: Angela.Susan.Labberton@ahus.no
Research theme: Stroke, rehabilitation, patient flow, health-related quality of life.

Anders Christofer Lundqvist

Academic degree: M.D., Ph.D.
Position: Prof, Consultant Neurologist
E-mail: a.c.lundqvist@medisin.uio.no 
Research theme: Medication misuse, Pain medication use in headache and other pain states, Addictions, Non-motor and complications of Parkinson medication

Anne-Kari Johannessen

Academic degree: Dr. polit (Health Care Services)
Position: Senior researcher and lecturer in nursing (HIOA), Associate professor
E-mail: anne-kari-m.johannessen@hioa.no
Research theme: Collaboration, user participation, patient flow

Anne Werner

Academic degree: Dr. philos/PhD (Sociology of health and illness)
Position: Senior Researcher
E-mail: anne.werner@ahus.no  
Telephone: + 47 67 96 87 22
Research theme: Sociology of health and illness, organisation of healthcare services, harmful alcohol use, chronic illness, family caregivers, patient perspectives, marginalisation.

Beret Bråten

Academic degree: PhD Political Science, Master Sociology,
Position: Post-doctoral researcher
E-mail: beret.braten@ahus.no
Telephone: +47 909 50 264
Research theme: Palliative care in a multicultural society (Pathways)

Eline Aas

Academic degree: PhD (Health Economics)
Position: Associate professor
E-mail: eline.aas@medisin.uio.no
Telephone:  +47 411 41 924
Research theme: Economic evaluation, estimation of costs, inequalities in health, implementation, health behavior

Ellen Kristvik

Academic degree: Dr. polit
Position: Researcher
E-mail: ellen.kristvik@ahus.no
Telephone: + 47 988 58 972
Research theme: End of life, incurable disease, bereavement, medical anthropology

Ellen Tveter Deilkås

Academic degree: MD PhD
Position: Senior Researcher
Telephone: +47 915 48 202
Research theme: Patient safety culture and leadership

Erik Skjeggestad

Academic degree: Master of professional ethics
Position: Ph.D. Candidate
E-mail: erik.skjegg@gmail.com
Telephone: +47 975 45 659
Research theme: Cross-cultural research,professional communication,education of professionals

Fredrik A. Dahl

Academic degree: Dr. scient (Informatics)
Position: Senior researcher
E-mail: fredrik.dahl@ahus.no
Telephone: + 47 916 94 967
Research theme:Operational research, statistics, patient flow modeling

Geir Godager

Academic degree: Phd (Health Economics)
Position: Researcher, Associate Professor
E-mail: geir.godager@medisin.uio.no
Research theme: Health Economics

Henriette Høyer Beddari

Academic degree: MPhil Sociology of Law
Position: PhD Candidate
E-mail: Henriette.hoyer.beddari@ahus.no
Telephone: +47 952 36 061
Research theme: Sociology of health, sociology of law, psychiatric services, qualitative research

Hilde Lurås

Academic degree: Dr. polit (Health Economics)
Position: Head of HØKH, Associate professor
E-mail: hilde.luras@ahus.no
Telephone: + 47 924 17 512
Research theme:Health economics, integrated care, patient flow

Jennifer Gerwing

Academic degree: PhD Psychology
Position: Senior researcher
E-mail: jennifer.gerwing@ahus.no
Telephone: +47 902 46 403
Research theme: Face-to-face dialogue, clinical communication, multimodality

Jenny Maria Nordfalk

Academic degree: Doctor of Medicine, Neurology Consultant
Position: PhD student
E-mail: Jenny.Maria.Nordfalk@ahus.no
Research theme: Doctor-patient communication, Shared Decision Making, Effect of communication training

Joe Viana 

Academic degree: PhD Health Care Operational Research
Position: Post-doctoral researcher
E-mail: joe.viana@ahus.no
Telephone: +47 467 47 811
Research theme: Patient flow, disease modeling, integrated care, simulation modeling

Jonas C. Lindstrøm

Academic degree: MSc bioinformatics and applied statistics
Position: Statistician, PhD Candidate
Research theme: Biostatistics

Jorun Rugkåsa

Academic degree: Cand Mag, Cand Polit, PhD
Position: Senior Researcher, Professor
E-mail: jorun.rugkasa@ahus.no
Research theme: Mental health care, coercion in mental health care, community treatment orders, personal experiences of health care; family caregiving; care pathways for older patients

Jūratė Šaltytė Benth

Academic degree: Phd
Position: Research Professor
E-mail: jurates@medisin.uio.no
Telephone: +47 482 24 431 or +47 67 96 87 23
Research theme: Statistical modeling in medicine, spatial-temporal modeling

Kashif Waqar Faiz

Academic degree: MD, PhD, MHA (Master in Health Administration)
Position: Researcher, senior consultant
E-mail: kashif.faiz@ahus.no
Telephone: +47 916 82 740
Research theme: Stroke, epidemiology, modelling

Kim Rand-Hendriksen

Academic degree: PhD, Clinical Psychologist (Cand. Psychol)
Position: Researcher
E-mail: kim.rand-hendriksen@medisin.uio.no
Telephone: +47 402 20 366
Research theme: Quality-adjusted life-years (QALYs), Health Related Quality of Life (HRQoL), statistical modeling, patient flow, discrete evend simulation, health psychology, language and ideology

Knut Stavem

Academic degree: MD, PhD, MPH, MBA
Position: Professor/consultant
E-mail: knut.stavem@medisin.uio.no
Telephone: +47 67 96 87 10 or +47 975 42 157
Research theme: Health outcomes, health economics, pulmonary medicine

Kristin Häikiö

Academic degree: Master in Clinical Nurse sciences
Position: PhD candidate
Telephone: +47 67 96 85 84
Research theme:Integration and interaction in dementia care: family caregivers ‘perspectives

Malin Eberhard-Gran

Academic degree: MD, PhD
Position: Senior researcher / professor
E-mail: megr@fhi.no
Telephone: +47 67 96 87 02
Research theme: Reproductive epidemiology and psychometrics, especially regarding the effects of reproduction on mental health

Mathias Barra

Academic degree: PhD
Position: Researcher
E-mail: mathias.barra@ahus.no
Telephone: +47 408 47 204
Research theme:Operational Research, Priority setting in Health Care, Quality of Life

Meetali Kakad

Academic degree: MD, MPH
Position: PhD candidate
E-mail: meetali.kakad@ahus.no
Telephone: +47 909 75 472
Research theme: Research theme: patient flows, modeling, municipal acute units, integration of care, process improvement

Pål Gulbrandsen

Academic degree: MD, PhD
Position: Professor
E-mail: pal.gulbrandsen@medisin.uio.no
Telephone: +47 67 96 87 18
Research theme: Clinical communication, decision making, health providers

Ramune Grambaite

Academic degree: PhD (psychology)
Position: Researcher
E-mail: ramune.grambaite@ahus.no
Research theme: Neuropsychological impairment, cognitive impairment, stroke-symptoms

Socheat Cheng

Academic degree: MD(General Medicine), Mphil (International Community Health)
Position: PhD candidate
E-mail: socheat.cheng@ahus.no
Telephone: +47 67 96 87 09
Research theme:Substance-use disorders, Neuropsychology, Geriatrics, Health Services Research

Tahreem Ghazal Siddiqui

Academic degree: BSc Psychology, MSc Clinical Mental Health Sciences
Position: Research assistant
Telephone: +47 67 96 87 09
Research theme: Cognitive psychology, neuropsychology, addiction, cognitive neuroscience, dementia, old age

Tone Breines Simonsen

Academic degree: MSc in Health Science, Midwife
Position: Research coordinator
Research theme: Abortion, perinatal mental health, patient flow.