Helsetjenesteforskning (HØKH)

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt felt. Vår forskning konsentrerer seg om problemstillinger knyttet til pasientbehandlingen innen spesialisthelsetjenesten og på tvers av forvaltningsnivå, og belyser tiltak for pasienter med store og sammensatte behov.

Vår forskning tar opp sentrale temaer som organisering, samhandling, finansiering og ressursanvendelse i helsetjenesten, modeller for simulering av pasientenes bevegelser gjennom helsevesenet, samt klinisk kommunikasjon; - muntlig dialog mellom helsepersonell og pasienter i behandling og pleie.

De fleste problemstillingene vi jobber med krever tverrfaglig innsats. HØKH besitter bred og variert kompetanse. Det inkluderer informatikk, statistikk, matematikk, epidemiologi, sosiologi, kjønnsteori, sosialantropologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, fysioterapi, sykepleie, psykologi, psykiatri, nevrologi og indremedisin.

I vår forskning prioriterer vi temaer der det er behov for mer kunnskap om konkrete resultater av virksomheten. Det teoretiske grunnlaget og den metodiske tilnærmingen i de ulike studiene er bestemt av de problemstillinger som belyses, og inkluderer både kvalitative og kvantitative metoder. 

Årlig publiserer vi mer enn 60 artikler og fullfører mellom en og fire doktorgrader. De senere årene har vi mottatt nærmere 80 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, og mer enn 50 prosent av forskningen er finansiert ved hjelp av eksterne midler.

Forskningsprosjekter


Se flere prosjekter
uio.no kan du lese om våre prosjekter som fokuserer på forskning relevant for pasienter med sammensatte behov og for helsetjenestene som yter tjenester til dem.


Medlemmer av forskningsgruppen

Angela Labberton
Akademisk grad: MBBS, BMedSci
Posisjon: PhD Candidate
Forskningstema: Stroke, rehabilitation, patient flow, health-related quality of life
Epost: angela.susan.labberton@ahus.no

Anders Christofer Lundqvist
Akademisk grad: M.D., Ph.D.
Posisjon: Prof, Consultant Neurologist
Forskningstema: Medication misuse, Pain medication use in headache and other pain states, Addictions, Non-motor and complications of Parkinson medication
Epost: a.c.lundqvist@medisin.uio.no
Telefon: 472 78 881

Anne-Kari Johannessen
Akademisk grad: Dr. polit (Health Care Services)
Posisjon: Senior researcher and lecturer in nursing (HIOA), Associate professor
Forskningstema: MCollaboration, user participation, patient flow
Epost: ajoh@ahus.no og anne-kari-m.johannessen@hioa.no

Anne Werner
Akademisk grad: Dr. philos/PhD (Sociology of health and illness)
Posisjon: Senior Researcher
Forskningstema: Sociology of health and illness, organisation of healthcare services, harmful alcohol use, chronic illness, family caregivers, patient perspectives, marginalisation
Epost: anne.werner@ahus.no
Telefon: 67 96 87 22

Beret Bråten
Akademisk grad: PhD Political Science, Master Sociology
Posisjon: Post-doctoral researcher
Forskningstema: Research theme: Palliative care in a multicultural society (Pathways)
Epost: beret.braten@ahus.no
Telefon: 909 50 264

Eline Aas
Akademisk grad: PhD (Health Economics)
Posisjon: Associate professor
Forskningstema: Economic evaluation, estimation of costs, inequalities in health, implementation, health behavior
Epost: eline.aas@medisin.uio.no
Telefon: 411 41 924

Ellen Kristvik
Akademisk grad: Dr. polit
Posisjon: Researcher
Forskningstema: End of life, incurable disease, bereavement, medical anthropology
Epost: ellen.kristvik@ahus.no
Telefon: 988 58 972

Ellen Tveter Deilkås
Akademisk grad: MD PhD
Posisjon: Senior Researcher
Forskningstema: Patient safety culture and leadership
Epost: elde@ahus.no
Telefon: 915 48 202

Erik Skjeggestad
Akademisk grad: Master of professional ethics
Posisjon: Ph.D. Candidate
Forskningstema: Cross-cultural research,professional communication,education of professionals
Epost: eksk@ahus.no
Telefon: 975 45 659

Fredrik A. Dahl
Akademisk grad: Dr. scient (Informatics)
Posisjon: Senior researcher
Forskningstema: Operational research, statistics, patient flow modeling
Epost: fredrik.dahl@ahus.no
Telefon: 916 949 67

Geir Godager
Akademisk grad: Phd (Health Economics)
Posisjon: Researcher, Associate Professor
Forskningstema: Health Economics
Epost: geir.godager@medisin.uio.no
Telefon: 917 36 960

Henriette Høyer Beddari
Akademisk grad: Phil Sociology of Law
Posisjon: PhD Candidate
Forskningstema: Sociology of health, sociology of law, psychiatric services, qualitative research
Epost: Henriette.hoyer.beddari@ahus.no
Telefon: 952 36 061

Hilde Lurås
Akademisk grad: Dr. polit (Health Economics)
Posisjon: Head of HØKH, Associate professor
Forskningstema: Health economics, integrated care, patient flow
Epost: hilde.luras@ahus.no
Telefon: 924 175 12

Jennifer Gerwing
Akademisk grad: PhD Psychology
Posisjon: Senior researcher
Forskningstema: Face-to-face dialogue, clinical communication, multimodality
Epost: jennifer.gerwing@ahus.no
Telefon: 902 46 403

Jenny Maria Nordfalk
Akademisk grad: Doctor of Medicine, Neurology Consultant
Posisjon: PhD student
Forskningstema: Doctor-patient communication, Shared Decision Making, Effect of communication training
Epost: Jenny.Maria.Nordfalk@ahus.no

Joe Viana
Akademisk grad: PhD Health Care Operational Research
Posisjon: Post-doctoral researcher
Forskningstema: Patient flow, disease modeling, integrated care, simulation modeling
Epost: joe.viana@ahus.no
Telefon: 467 47 811

Jonas C. Lindstrøm
Akademisk grad: MSc bioinformatics and applied statistics
Posisjon: Statistician, PhD Candidate
Forskningstema: Biostatistics
Epost: jol7@ahus.no

Jorun Rugkåsa
Akademisk grad: Cand Mag, Cand Polit, PhD
Posisjon: Senior Researcher, Professor
Forskningstema: Mental health care, coercion in mental health care, community treatment orders, personal experiences of health care; family caregiving; care pathways for older patients
Epost: jorun.rugkasa@ahus.no

Jūratė Šaltytė Benth
Akademisk grad: Phd (Physical Sciences)
Posisjon: Research Professor, Biostatistics
Forskningstema: Statistical modeling in medicine, spatial-temporal modeling
Epost: jurates@medisin.uio.no
Telefon: 67 96 87 23

Kashif Waqar Faiz
Akademisk grad: MD, PhD, MHA (Master in Health Administration)
Posisjon: Researcher, senior consultant
Forskningstema: Stroke, epidemiology, modelling
Epost: kashif.faiz@ahus.no
Telefon: 916 82 740

Kim Rand-Hendriksen
Akademisk grad: PhD, Clinical Psychologist (Cand. Psychol)
Posisjon: Researcher
Forskningstema: Quality-adjusted life-years (QALYs), Health Related Quality of Life (HRQoL), statistical modeling, patient flow, discrete evend simulation, health psychology, language and ideology
Epost: kim.rand-hendriksen@medisin.uio.no
Telefon: 402 20 366

Knut Stavem
Akademisk grad: MD, PhD, MPH, MBA
Posisjon: Professor/consultant
Forskningstema: Health outcomes, health economics, pulmonary medicine
Epost: knut.stavem@medisin.uio.no
Telefon: 67 96 87 10

Kristin Häikiö
Akademisk grad: Master in Clinical Nurse sciences
Posisjon: PhD candidate
Forskningstema: Integration and interaction in dementia care: family caregivers ‘perspectives
Epost: krkl@ahus.no
Telefon: 67 96 85 84

Malin Eberhard-Gran
Akademisk grad: MD, PhD
Posisjon: Senior researcher / professor
Forskningstema: Reproductive epidemiology and psychometrics, especially regarding the effects of reproduction on mental health
Epost: megr@fhi.no
Telefon: 67 96 87 02

Mathias Barra
Akademisk grad: PhD
Posisjon: Researcher
Forskningstema: Operational Research, Priority setting in Health Care, Quality of Life
Epost: mathias.barra@ahus.no
Telefon: 408 47 204

Meetali Kakad
Akademisk grad: MD, MPH
Posisjon: PhD candidate
Forskningstema: Research theme: patient flows, modeling, municipal acute units, integration of care, process improvement
Epost: meetali.kakad@ahus.no
Telefon: 909 75 472

Pål Gulbrandsen
Akademisk grad: MD, PhD
Posisjon: Professor
Forskningstema: Clinical communication, decision making, health providers
Epost: pal.gulbrandsen@medisin.uio.no
Telefon: 67 96 87 18

Ramune Grambaite
Akademisk grad: PhD (psychology)
Posisjon: Researcher
Forskningstema: Neuropsychological impairment, cognitive impairment, stroke-symptoms
Epost: ramune.grambaite@ahus.no

Socheat Cheng
Akademisk grad: MD (General Medicine), Mphil (International Community Health)
Posisjon: PhD candidate
Forskningstema: Substance-use disorders, Neuropsychology, Geriatrics, Health Services Research
Epost: socheat.cheng@ahus.no
Telefon: 67 96 87 09

Tahreem Ghazal Siddiqui
Akademisk grad: BSc Psychology, MSc Clinical Mental Health Sciences
Posisjon: Research assistant
Forskningstema: Cognitive psychology, neuropsychology, addiction, cognitive neuroscience, dementia, old age
Epost: tahs@ahus.no
Telefon: 67 96 87 02

Tone Breines Simonsen
Akademisk grad: MSc in Health Science, Midwife
Posisjon: Research coordinator
Forskningstema: Abortion, perinatal mental health, patient flow
Epost: tosi@ahus.no

Samarbeidspartnere

HØKH samarbeider nært med nasjonale og internasjonale helsetjenesteforskningsmiljøer. Samarbeidet er beskrevet nærmere i hvert enkelt prosjekt, samt i våre årsrapporter og publikasjonslister.

HØKH har siden 2013 vært koordinator for et nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning.

helsetjenesteforskning.org

Årsrapporter

Årsrapport 2017 (PDF) Årsrapport 2016 (PDF)

Kontaktinformasjon

Forskningsgruppeleder Hilde Lurås.
Epost: hilde.luras@ahus.no

 

Mer informasjon om Helsetjenesteforskning på uio.no

Facebook
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.