Helsetjenesteforskning (HØKH)

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt forskningsfelt. Problemstillingene vi forsker på handler om pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og pasientforløp mellom sykehus og kommune, og vi er spesielt opptatt av helsetjenestetilbudet til pasienter med store og sammensatte behov.

Stikkordsmessig er studiene våre innenfor følgende områder: ressursanvendelse og rammevilkår, pasientforløp og samhandling, beslutningsfatning, kvalitet, pasientsikkerhet og brukermedvirkning. 
 
De fleste problemstillingene vi jobber med krever tverrfaglig innsats. Prosjektene spenner fra store registerstudier til studier hvor data samles i klinikken, og studier basert på intervjuer og fokusgrupper.
 
HØKH har siden 2013 vært koordinator for et nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning
 
Vi har et brukerpanel som vi møter tre ganger i året. Brukerpanelet involveres i ulike faser av forskningsprosessen, alt fra diskusjoner om pasientutvalg og etiske spørsmål, til utprøving av spørreskjemaer, og til diskusjon og tolkning av resultater. Kunnskapsoverføring til praksis og politikk er sentralt i helsetjenesteforskning, og vi involverer derfor brukerpanelet i diskusjoner om kunnskapsdeling og spredning av resultater.
 
Årlig publiserer vi mer enn 80 artikler og fullfører mellom en og fire doktorgrader. De senere årene har vi mottatt nærmere 100 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, og mer enn 50 prosent av forskningen er finansiert ved hjelp av eksterne midler.

​Årsrapporter​

Årsrapport 2023 (PDF)

Årsrapport 2022 (PDF)

Årsrapport 2021 (PDF)

Årsrapport 2020 (PDF)

På uio.​no kan du lese om flere av våre prosjekter:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/helsetjenesteforskningen-ahus/​

Anders Christofer Lundqvist

Academic degree: M.D., Ph.D.
Position: Prof, Consultant Neurologist
E-mail: a.c.lundqvist@medisin.uio.no 
Research theme: Medication misuse, Pain medication use in headache and other pain states, Addictions, Non-motor and complications of Parkinson medication

Anne-Kari Johannessen

Academic degree: Dr. polit (Health Care Services)
Position: Senior researcher and lecturer in nursing (HIOA), Associate professor
E-mail: anne-kari-m.johannessen@hioa.no
Research theme: Collaboration, user participation, patient flow

Anne Werner

Academic degree: Dr. philos/PhD (Sociology of health and illness)
Position: Senior Researcher
E-mail: anne.werner@ahus.no  
Telephone: + 47 67 96 87 22
Research theme: Sociology of health and illness, organisation of healthcare services, harmful alcohol use, chronic illness, family caregivers, patient perspectives, marginalisation.

Carl Tollef Solb​erg

Academic degree: MA, MD, PhD
Position: Senior researcher
E-mail: c.t.solberg@medisin.uio.no
Telephone: +47 93833641
Research theme: Medical Ethics, Clinical Ethics, Philosophy, Priority Setting, Value Theory,
Death, Health Measurements ​

Christine Frigaard

Academic degree: cand.pharm
Position: PhD Candidate
E-mail: Christine.frigaard@ahus.no
Research theme: Clinical communication / medical adherence​

Eline Aas (on leave)

Academic degree: PhD (Health Economics)
Position: Associate professor
E-mail: eline.aas@medisin.uio.no
Telephone:  +47 411 41 924
Research theme: Economic evaluation, estimation of costs, inequalities in health, implementation, health behavior

Ellen Kristvik

Academic degree: Dr. polit
Position: Researcher
E-mail: ellen.kristvik@ahus.no
Telephone: + 47 988 58 972
Research theme: End of life, incurable disease, bereavement, medical anthropology

Ellen Tveter Deilkås

Academic degree: MD PhD
Position: Senior Researcher
Telephone: +47 915 48 202
Research theme: Patient safety culture and leadership

Erik Skjeggestad

Academic degree: Master of professional ethics
Position: Ph.D. Candidate
E-mail: erik.skjegg@gmail.com
Telephone: +47 975 45 659
Research theme: Cross-cultural research,professional communication,education of professionals

Geir Godager

Academic degree: Phd (Health Economics)
Position: Researcher, Associate Professor
E-mail: geir.godager@medisin.uio.no
Research theme: Health Economics

Herman Bjørnstad

Academic degree: BA psychology, BA neuroscience, MD psychology; Cognitive neuroscience
Position: PhD Candidate
E-mail: herman.bjornstad@medisin.uio.no
Research theme: Clinical Communication, Contextualization of clinical decision-making ​

Hilde Lurås

Academic degree: Dr. polit (Health Economics)
Position: Head of HØKH, Associate professor
E-mail: hilde.luras@ahus.no
Telephone: + 47 924 17 512
Research theme:Health economics, integrated care, patient flow

Jennifer Gerwing

Academic degree: PhD Psychology
Position: Senior researcher
E-mail: jennifer.gerwing@ahus.no
Telephone: +47 902 46 403
Research theme: Face-to-face dialogue, clinical communication, multimodality

Jorun Rugkåsa

Academic degree: Cand Mag, Cand Polit, PhD
Position: Senior Researcher, Professor
E-mail: jorun.rugkasa@ahus.no
Research theme: Mental health care, coercion in mental health care, community treatment orders, personal experiences of health care; family caregiving; care pathways for older patients

Jūratė Šaltytė Benth

Academic degree: Phd
Position: Research Professor
E-mail: jurates@medisin.uio.no
Telephone: +47 482 24 431 or +47 67 96 87 23
Research theme: Statistical modeling in medicine, spatial-temporal modeling

Kim Rand

Academic degree: PhD, Clinical Psychologist (Cand. Psychol)
Position: Researcher
E-mail: kim.rand-hendriksen@medisin.uio.no
Telephone: +47 402 20 366
Research theme: Quality-adjusted life-years (QALYs), Health Related Quality of Life (HRQoL), statistical modeling, patient flow, discrete evend simulation, health psychology, language and ideology

Knut Stavem

Academic degree: MD, PhD, MPH, MBA
Position: Professor/consultant
E-mail: knut.stavem@medisin.uio.no
Telephone: +47 67 96 87 10 or +47 975 42 157
Research theme: Health outcomes, health economics, pulmonary medicine

Lene Berg​e Holm

Academic degree: PhD
Position: Post-doctoral recearcher and associate professor
E-mail: lene.berge.holm@ahus.no
Research theme: discrete event simulation modelling, soft systems methodology, adherence to medications​

Malin Eber​hard-Gran

Academic degree: MD, PhD
Position: Senior researcher / professor
E-mail: megr@fhi.no
Telephone: +47 67 96 87 02
Research theme: Reproductive epidemiology and psychometrics, especially regarding the effects of reproduction on mental health

Maria Torheim Bjelkarøy

Academic degree: BSc, MChiro, Chiropractor
Position: PhD candidate
E-mail: matobj@ahus.no
Research theme: Pain, prescription medication and addiction, older aults​

Marijke Veenstra

Academic degree: Dr. philos/PhD (Health Care Services)
Position: Research professor/Senior researcher
E-mail: marijke.veenstra@ahus.no
Research theme: Ageing, social inequalities, chronic illness, organization health and care services, medical sociology​

Marius T​orjusen

Academic degree: MD
Position: Research assistant
E-mail: torjusen.marius@gmail.com
Telephone: +47 90 79 41 62
Research theme: Priority setting in Health Care

Mathias Barra

Academic degree: PhD
Position: Researcher
E-mail: mathias.barra@ahus.no
Telephone: +47 408 47 204
Research theme:Operational Research, Priority setting in Health Care, Quality of Life

Mille Sofie Stenmarck

Academic degree: MD, BA (Hons) Political science
Position: PhD candidate
E-mail: mille.sofie.stenmarck@ahus.no
Telephone: +47 92418980
Research theme: Medical ethics, public health, priority setting in healthcare​

Odd Borgar Jølstad

Academic degree: Cand.psychol
Position: PhD-student
E-mail: odd.borgar.jolstad@ahus.no
Research theme: Illness Severity as a priority setting criterion.

​Olav Nyttingnes

Academic degree: Cand.Psychol, PhD
Position: Post doctor
E-mail: olav.nyttingnes@ahus.no
Research theme: Coercion in mental health care, patient controlled admissions, recovery in severe mental disorders, history of psychiatry​

Owen Thomas

Academic degree:  MPhys DPhil
Position: Statistiker
E-mail: Owen.Thomas@ahus.no
Research theme: Clinical Biostatistics, Bayesian Inference​

Pål Gulbrandsen

Academic degree: MD, PhD
Position: Professor
E-mail: pal.gulbrandsen@medisin.uio.no
Telephone: +47 67 96 87 18
Research theme: Clinical communication, decision making, health providers

Sara Gilani

Academic degree: MD
Position: PhD candidate
E-mail: sara.gilani@studmed.uio.no
Research theme: Medical communication, Emergency medicine, Health care operations, Decision making​

Tahreem Ghazal Siddiqui

Academic degree: BSc Psychology, MSc Clinical Mental Health Sciences
Position: Research assistant
Telephone: +47 67 96 87 09
Research theme: Cognitive psychology, neuropsychology, addiction, cognitive neuroscience, dementia, old age

Tone Breines Simonsen

Academic degree: MSc in Health Science, Midwife
Position: Research coordinator
Research theme: Abortion, perinatal mental health, patient flow.

Torbjørn Wi​​sløff

Academic degrees: MSc, PhD
Position: Researcher
E-mail: towisl@ahus.no
Telephone: +47 92 86 79 76
Research themes: Health economic evaluation, decision modelling, health technology assessment, meta-analysis, probabilistic analysis​


Sist oppdatert 29.04.2024