Bedre info om medisiner til hjertesviktpasienter

Vi vet ikke nok om hvordan leger gir informasjon slik at pasienter bruker legemidler riktig.  Spesielt vet vi lite om hva som hjelper pasienten å huske og forstå.  Formålet med studien MAPINFOTRANS  er å bidra til kunnskap om hvordan pasienter og pårørende bør informeres om medisiner slik at de bruker dem riktig.

medikamenter

Foto: Colourbox

Ved å studere hva legene sier, hva som står i skriftlig informasjon pasienten mottar, og ved å besøke pasientene hjemme vil vi forsøke å finne ut hva som fungerer best. Vi skal forsøke å identifisere hva som i størst grad påvirker etterlevelse.

​Vår studie tar utgangspunkt i eldre pasienter med hjertesvikt i overføringsfasen fra sykehus til eget hjem.

Prosjektstart: Oktober 2021

Prosjektslutt: Oktober 2024

​Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

​Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, som finansierer to PhD-stipendiater og en 50% forsker.​

Professor Pål Gulbrandsen (prosjektleder)
Jennifer Gerwing
Julia Menichetti
Henrik Schirmer
Tone Breines Simonsen
Torbjørn Wisløff
Christine Frigaard
Herman Bjørnstad​
Sist oppdatert 18.02.2022