Gastrokirurgi

Gastrokirurgisk forskningsgruppe har som mål å forbedre nåværende behandlingsprosedyrer og oppdage ny kunnskap om diagnoser behandlet ved vår avdeling. Sammen har vi fått flere publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter, avholdt årlige colorectale symposier med internasjonal deltakelse, flere nasjonale og internasjonale forskningspriser og vært initiativtaker til flere nasjonale og internasjonale prosjekter.

Fokusområder og mål

Hovedfokuset vårt er på klinisk forskning. Vi ønsker å inkludere så mange av pasientene våre som mulig i kliniske studier, både intervensjonsstudier og observasjonsstudier.

 • Ventralhernie
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Divertikulær sykdom i kolon
 • Kreft: Mage, Kolon, Endetarm, Tynntarm
 • Akutt pankreatitt
 • Perianale fistler
 • Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
 • Akutt blindtarmbetennelse

Forskningen vår

 • Ansvarlig for tre nasjonale kurs for yngre leger innen gastrointestinal kirurgi
 • Regelmessige LAPCONOR "tren treneren" kurs
 • Medlemskap i internasjonale selskaper og komiteer
 • Deltakelse i flere internasjonale kliniske retningslinjer
 • Opplæring av medisinstudenter og unge kirurger

 

Om oss

Dejan Ignjatovic

Professor ll

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Kolorektal kreft, Translasjonsforskning, Robotkirurgi

Johannes Kurt Schultz

1. amanuensis

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

IBD, Kolorektal kreft, Divertikulitt

Tom Øresland

Professor emeritus

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

IBD, Bekkenbunnssykdommer, Proktologi

Odd Langbach

Kirurg

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Ventral brokk reparasjon, pankreatitt

Yasir Malik

Overlege kirurg, ph.d.-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kolorektal kreft, Robotkirurgi

Gurpreet Singh Banipal

Overlege, kirurg, ph.d.-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Tykktarmskreft, Robotkirurgi

Nora W Christensen

Overlege kirurg, ph.d.-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

IBD

Erik Kjæstad

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Tynntarmssvulster, Tykktarmskreft, Robotkirurgi

 

Yngve Thorsen

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Tykktarmskreft, Bekkenbunnsplager

Thomas Heggelund

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kolorektal kreft, Robotkirurgi, Rektal prolaps

Muhammad Shafique

Rådgivende kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

IBD, Kolorektal kreft, Robotkirurgi

Rolf Riis

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kolorektal kreft, pedia, Robotkirurgi, Mininvasiv transanal kirurgi

Arne Færden

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Kolorektal kreft, IBD, Mininvasiv transanal kirurgi

Marianne Merok

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Kolorektal kreft, Bekkenbunnslidelser

Anne Helene Ask Lilleaas

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Tynntarmssvulster, ventralbrokk

Lars Lohne Eftang

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Magekreft, brokkreparasjon, Gastroesofageal refluks

Robin Gaupset

Overlege kirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kolorektal kreft, Magekreft, Gastroesofageal refluks

 

Vi samarbeider med flere sentre i Norge, Sverige, Tyskland, England, Sveits, Nederland og Tyrkia, i tillegg til:

 • Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Oslo universitetssykehus
 • avdeling for patologi, Ahus
 • EPIGEN, Ahus
 • avdeling for infeksjonssykdommer, Ahus
 • avdeling for helsetjenesteforskning, Ahus
 • avdeling for gastroenterologi, Ahus
 • avdeling for anestesiologi, Ahus
 • avdeling for radiologi, Ahus
 • avdeling for mikrobiologi, Ahus

Ekstern

 • Tom Øresland: SCANDIV (HSØ 4 millioner og Ahus 0,5 millioner)
 • Dejan Ignjatovic, Knut Magne Augestad: Kreftforeningen (2024, 8 millioner)
 • Johannes Schultz: Kreftforeningen (2024, 8 millioner)

Intern

 • Finansiering via strategisk finansiering (Ahus), flere prosjekter (totalt siste 10 år: ca. 1,5 millioner)
 • Finansiering via Kirurgisk avdeling for flere prosjekter (totalt siste 10 år: ca. 1,8 millioner)

Gastroenterologisk kirurgi, Ahus - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Sist oppdatert 07.05.2024