Kvinneklinikken

Forskergruppen skaper ny kunnskap om svangerskap, svangerskapskomplikasjoner og om forandringer som skjer under graviditeten.

Vi forsker på følgende temaer:

 • Forandringer i bekkenbunnen som følge av graviditet og fødsel
 • Risikofaktorer for uheldige svangerskapsutfall og fødselsforløp
 • Om mor og barns tilpasning til et vanskelig svangerskap
 • Helsevesenets betydning for bedring av helse i befolkningen
 • Forbedringer i perioperativ behandling etter gynekologiske operasjoner
 • Alder ved menopause: Risikofaktorer og konsekvenser

Vi benytter data fra Medisinsk fødselsregister, den norske Mor og barn-undersøkelsen og Kreftregisteret. Vi samler også inn data om pasienter på vår egen klinikk, og pasienter som har blitt operert på dagkirurgisk avdeling.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Det odontologisk fakultet, UiO
 • Handelshøyskolen BI
 • Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Göteborg
 • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Folkehelseinstituttet
 • Norges idrettshøyskole
 • Uppsala universitet
 • Yale University, USA
 • Andre forskergrupper på Ahus

Johanne Dypvik: Epost: jody@ahus.no

Sist oppdatert 19.06.2023