Rus og avhengighet

Vi initierer og drifter forskningsprosjekter innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Vårt primære satsingsområde er klinisk behandlingsforskning, med fokus på pasientenes, brukergruppenes og pårørendes erfaringer og behov, samt behov for familiefokusert praksis innen psykisk helsevern og rus.

​Forskningsgruppens mål er å gjennomføre klinisk aktuell forskning av høy kvalitet som bidrar til et bedre behandlingstilbud for personer med rus og avhengighetsproblem og deres nærmeste, både nasjonalt og internasjonalt. Vi starter prosjekter etter behov og problemstillinger som kommer fram i samfunnsdebatten og i samarbeid med brukerorganisasjoner og helsearbeidere. Vår forskning inkluderer psykososiale, relasjonelle og medisinske sider av rus og avhengighetsproblematikk.

Vi har ekspertise innen kvantitative og kvalitative metoder og samarbeidsbasert forskning. For å imøtekomme demokratisering i forskning, utvikler vi våre prosjekter i så stor grad som mulig i henhold til prinsippene om "open science".
Våre største pågående prosjekt er NaltRec-studien og NORAPT-studien ​

 • NaltRec
 • NORAPT-studien
 • Forebygging av opioidbruk og overdose etter fengsel eller døgnbehandling
 • Kartlegging av kronisk smerte hos opioidavhengige
 • Barn og unges erfaringer som pårørende til foreldre med rusproblem
 • Levekårsstudie av familier med spilleproblem
 • Signalstoffer i hjernen (nevropeptider) og immunmarkører ved generalisert kronisk smerte

Bente Weidmand

Leder av forskningsgruppen, seniorforsker, professor II USN

bente.weimand@ahus.no

PhD, sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, hovedfag i ernæring, helse og miljø

Aktuelt forskningsfelt
Psykisk helse, psykososiale faktorer knyttet til rus og avhengighet, familiefokusert behandling, samarbeidsbasert forskning, voksne og barn som pårørende, open science.

Profiler

Kristin Klemmetsby Solli

Postdoktor

kristin.klemmetsby.solli@ahus.no

Ph.D., Sosionom med master i psykososialt arbeid, rus- og avhengighetsbehandling

Aktuelt forskningsfelt
Naltrekson som behandling av opioidavhengighet, NORAPT, E-mestring og alkohol

Profiler

Lars Tanum

Seniorforsker, Professor II OsloMet

Lars.Tanum@ahus.no

Professor, dr.med. med spesialisering i psykiatri, farmakologi og toksikologi

Aktuelt forskningsfelt
Rus og avhengighet, farmakologisk behandling av avhengighet, psykiatri, smerteforskning.

Profiler

 

Ingeborg Skjærvø

Post doc, forsker

ingeborg.skjaervo@ahus.no

Ph.D. , master i kognitiv nevropsykologi

Aktuelt forskningsfelt

Smerte blant opioidavhengige, Naltrekson, rus og kriminalitet.

Profiler

Trude Gøril Klevan

Forsker, Førsteamanuensis og konstituert instituttnestleder, USN

Trude.Goril.Klevan@ahus.no

PhD. i personorientert helsearbeid, Master i klinisk helsearbeid, fordypning psykisk helse, Barnevernspedagog.

Aktuelt forskningsfelt

Erfaringer med hjelpsom hjelp innen psykisk helse og rusarbeid, recovery og samarbeidsorienterte praksiser og kritisk metode- og kunnskapsutvikling innen kvalitativ forskning.

Profiler

Anne Marciuch

Post Doc

Anne.marciuch@ahus.no

PhD, Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Aktuelt forskningsfelt

Langtidsvirkende naltrekson, smerte, traumer, rus og avhengighet.

Profiler

Linn C. Wergeland Digranes

Spesialkonsulent, leder av forskningsutvalget ARA

linw@ahus.no

Psykiatrisk sykepleier

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec, NORAPT

Profiler

Karin Merethe Waleur

Stipendiat

karin.merethe.waleur@ahus.no

Sosionom med master i psykososialt arbeid rus- og avhengighetsbehandling

Aktuelt forskningsfelt

Naltrekson som behandling av opiodavhengighet.

Profiler

Christina L. Redondo

Stipendiat

christina.liv.redondo@ahus.no

Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid, Master i psykisk helsearbeid

Aktuelt forskningsfelt

Naltrekson, opioider, rus, avhengighet, psykisk helse.

Profiler

Margrete B Da Siqueira

Forskningskoordinator

margrete.berntsen.da.siqueira@ahus.no

Sykepleier, master i diakoni

Profiler

Jon Mordal

Forsker, Ahus, overlege/postdoktor, SiV

jonmor@siv.no

PhD, MD

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec, E-mestring alkohol

Profiler

Johannes Gjerstad

Forsker

Johannes.gjerstad@ahus.no

Professor, dr.scient

Aktuelt forskningsfelt

Smertefysiologi, genetikk

Profiler

Linn Gjersing

Forsker, avdeling for rusmidler og tobakk, FHI, Førsteamanuensis, LDH

PhD.

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec

Profiler

 

Farid Juya

LIS-lege/stipendiat, avdeling rus og avhengighet, SiV

farid.juya@siv.no

MD

 

Ida Mathisen

Universitetslektor/stipendiat, USN

ida.mathisen@usn.no

M.sc., sykepleier

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec, pårørendes erfaringer med opioidavhengighet hos nærperson.

Profiler

Bente Birkeland

Førsteamanuensis, UiA

bente.birkeland@uia.no

Ph.D. i helse- og idrettsvitenskap. Master i psykososialt arbeid med fordypning i rusproblematikk. Sosionom med spesialisering i rusterapi

Aktuelt forskningsfelt

Rusmiddelfeltet, pårørende, livskvalitet, kvantitativ- og kvalitativ forskning, samt litteraturstudier.

Profil

Ida Brenna

Stipendiat NaltRec, seniorrådgiver HOD

M.sc

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec

Profiler

ResearchGate.net

Ann-Christin Sannes

Forsker

PostDoc , Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Akademisk grad

PhD

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec

Profiler

 

epost: ann-christin.sannes@oslomet.no

Martin Trøstheim

ph.d-kandidat, UiO

martintrostheim@hotmail.com

MSc.

Aktuelt forskningsfelt

NaltRec (Ahus), NorOp-studien (OUS)

Profiler

Arild Opheim

PhD-kandidat, avdelingsleder, rusmedisin seksjon forskning, Haukeland sykehus

arild.opheim@helse-bergen.no

MSc

Aktuelt forskningsfelt

Langtidsvirkende naltrekson i behandling av opioidavhengighet.

Profiler

 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
 • BlåKors
 • Haukeland Universitetsykehus
 • KorusØst
 • Monash University, Australia
 • NKVTS
 • Oslo universitetssykehus/ RUSFORSK
 • Oslo Met-storbyuniversitetet
 • ProLARNett (interesseorganisasjon for LAR-brukere)
 • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 • SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
 • Spillavhengighet Norge
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sørlandet sykehus HF
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • University of New York, Langone School of Medicine, USA
 • Voksne for barn
 • Folkehelseinstituttet

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.02.2024