Biobankprosedyrer, biobankmaler og veiledere

En biobank er en samling humant biologisk materiale, (derav organer, deler av organer, celler, vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker) som oppbevares i forbindelse med forskning, diagnostikk og behandling. Det finnes flere forskjellige typer biobanker. En diagnostisk biobank omfatter humant biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med undersøkelse og diagnostiske formål, mens en behandlingsbiobank omfatter humant biologisk materiale som innhentes for bruk i behandling av pasienter.

Forskningsbiobanker omfatter materiale samlet inn i forbindelse med forskning, og opplysninger som direkte fremkommer ved analyse av dette materiale, og som anvendes eller skal anvendes til forskning (Biobankloven). Forskningsbiobanker deles gjerne i prosjektspesifikke eller generelle forskningsbiobanker. 

Prosjektspesifikke biobanker er som navnet tilsier koblet til et spesifikt forskningsprosjekt, og varigheten på den spesifikke forskningsbiobanken vil dermed som regel følge prosjektperioden. Generelle forskningsbiobanker derimot, er ikke tilknyttet et spesifikt forskningsprosjekt, og materialet kan benyttes til bredt definerte forskningsformål, som regel tematisk avgrenset til et diagnose- eller sykdomsfelt. Varigheten på den generelle forskningsbiobanken er ofte ikke tidsbegrenset, fordi materialet skal kunne benyttes til en rekke forskningsprosjekter, og fordi innsamlingen av materialet er gjort med tanke på fremtidig forskning.

Dersom du planlegger å samle inn og lagre humant biologisk materiale, er det mye du bør tenke på. Ta gjerne kontakt med oss på Avdeling for forskningsstøtte, så hjelper vi deg for å sikre kvalitet og bærekraft på prøvene i biobanken. Kontakt oss på epost biobank@ahus.no

Prosedyrer:


For avtaler rundt utlevering av humant biologisk materiale, se h​​​er: 

Praktisk biobanking - Akershus universitetssykehus (ahus.no)​​

​​Sjekklister, maler og veiledere for å forenkle prosessen rundt planlegging og skriving av protok​​oll:​

Sist oppdatert 09.02.2023