Praktisk biobanking

Pasient materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning, såkalte forskningsbiobanker, lagres i en sentral biobankfasilitet fordelt på flere rom, lokalisert i hovedbygget og på Nye Nord bygget. Hovedsakelig tilbys det lagring av forskningsprøver på -80 grader. EpiGen, seksjon for klinisk molekylærbiologi, drifter biobankfasilitetene. Fryserne er temperaturovervåket og er tilknyttet 24/7 vaktbemanning. For mer informasjon eller ved spørsmål, ta kontakt med Anna Frengen på epost: anna.frengen@ahus.no

Forsendelse av humant biologisk materiale skal skje etter gjeldende bestemmelser og retningslinjer, og etter de avtaler som Sykehusinnkjøp har inngått på vegne av de regionale helseforetakene. Mer informasjon og ordreskjema finnes på Intranettet (Ahusveven): Transporttjenester. 

Det er viktig å tenke gjennom om det stilles krav til at det som skal fraktes må holde jevn temperatur. Dersom dette er tilfellet, har Ahus bl.a. avtale med World Courier (Norway) AS ved frakt av varer innenlands og utenlands. For å kontakte World Courier, ring tlf 63946200, eller send inn forespørsel til oslops@worldcourier.no

Ved overføring av biologisk materiale skal det etableres​ en overførselsavtale, som sikrer at bruk av biologisk materiale skjer i henhold til formelle godkjenninger. Det er ulike regler for hvilke avtaler som skal signeres og brukes, avhengig av om utleveringen skal skje internt på Ahus, til et samarbeidsprosjekt, og/eller til utlandet: 

Internt på Ahus: 
Utleveringserklæring - overførsel av biologisk materiale internt på Ahus (Word doc) 
 ​
Ved overføring til eksterne forskningsprosjekter i Norge og i EU/EØS:
Ved overføring av materiale eller data skal man benytte en Material Transfer Agreement/Data Transfer Agreement (MTA/DTA). En databehandleravtale skal benyttes dersom personopplysninger skal behandles på oppdrag fra Ahus som dataansvarlig. Dersom overføring av materiale er et ledd i et forskningssamarbeid, må det i tillegg inngås en samarbeidsavtale.
 
Ved overføring til land utenfor EU/EØS:
Ved overføring av materiale eller data skal man benytte en Material Transfer Agreement/Data Transfer Agreement (MTA/DTA). En databehandleravtale skal benyttes dersom personopplysninger skal behandles på oppdrag fra Ahus som dataansvarlig. Dersom overføring av materiale er et ledd i et forskningssamarbeid, må det i tillegg inngås en samarbeidsavtale. I tillegg har EU standardkontrakter som skal benyttes dersom det skal overføres personopplysninger fra Ahus som dataansvarlig til en annen institusjon i tredjeland.

Data and Material Sharing Agreement (Word doc)
Utarbeidelse, saksbehandling og arkivering av databehandleravtaler (PDF)
Samarbeidsavtalemaler (Ahus.no)
Standard Clausule Contract (SCC) (datatilsynet.no)


Sist oppdatert 22.09.2022