Biomarkørfasilitet

Ahus biomarkørfasilitet for kliniske forskningsstudier (ABF) på Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi ble opprettet høsten 2023 i samarbeid med K. G. Jebsen-senter for hjertemarkører, Campus Ahus.

ABF bistår forskningsmiljøene med målinger av biomarkører som blant annet hjertemarkører. Vi tilbyr akkrediterte analyser iht. ISO 15189. Vi har forskningsbioingeniører og personell i infrastrukturen som kan bistå med analysering.

Vi legger også til rette for at stipendiater kan bearbeide og analysere prøver selv, forutsatt opplæring fra vårt personale. Prosjekter og prøver kan meldes inn via digital forespørsel via RedCap.

Prisliste for prosjekter ved Tverrfaglig laboratorium og medisinsk biokjemi (PDF)

Mal for avtale om bruk av COBAS e-801 for gjennomføring av studie (Word)

ABF kan tilby analyser på instrumenter fra Roche cobas pro (e-801 og c503). I tillegg kan vi tilby Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi sitt store analyserepertoar, labfag.no. Hvert prosjekt vil lage en avtale med ABF som regulerer kostnad og eventuelt akademisk samarbeid med K. G. Jebsen-senter for hjertemarkører og/ eller Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.

Alle prosjekter må også anerkjenne bidraget fra ABF til deres arbeid ved å ha med dette i Acknowledgment: "We acknowledge the contribution by Akershus Biomarker Facility, funded by Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (K.G. Jebsen Center for Cardiac Biomarkers, grant number SKGJ-MED-024) and Akershus University Hospital, to our work".

Ahus biomarkørfasilitet for kliniske forskningsstudier (ABF): forskning.medisinsk.biokjemi@ahus.no

Spørsmål om forskningsprotokoll eller analyseplan se Akershus Clinical Research Center

Sist oppdatert 03.01.2024