HELSENORGE

Medisinsk bibliotek

Biblioteket betjener sykehusets ansatte og studenter i praksis. Du kan få hjelp med bibliotektjenester i biblioteket elledigitalt, inkludert veiledning i litteratursøk og EndNote.

Tilgang hjemmefra (OpenAthens)

OpenAthens er bibliotekets påloggingstjeneste for ansatte ved Ahus som ønsker tilgang til bibliotekets e-ressurser hjemmefra og/eller på mobil.

  1. Hvis du ikke allerede har brukernavn og passord, kontakt biblioteket@ahus.no for å få det. Passordet er personlig og skal ikke deles med andre.
  2. Gå til my.openathens.net​
  3. Logg på med ditt brukernavn og passord.
  4. Det åpner OpenAthens med oversikt over e-ressursene som er tilgjengelig, med lenker til tidsskrifter og databaser som fungerer selv om du ikke bruker Ahus-pc.

NB! UpToDate krever egen registrering og innlogging (fungerer ikke med OpenAthens): Tilgang til UpToDate fra mai 2020​

Hvis du også er tilknyttet andre institusjoner har du ofte muligheter for tilgang hjemmefra via disse også. Se f.eks. informasjon om dette hos UiO og OsloMet.

Finner ikke fulltekst: Hvis det er artikler, bøker, kapitler osv. du ikke får tilgang til, kan du sende forespørsel til biblioteket@ahus.no så forsøker vi å skaffe det for deg.

Mobil-apper: OpenAthens kan også brukes sammen med appene BrowZine og Read by QxMD for tilgang til e-tidsskrifter og artikler på mobil og nettbrett.

Plugins (nettleser-tillegg): Bruker du Google Chrome eller Firefox som nettleser, kan du laste ned plugins og få enklere tilgang til fulltekst:

  • LibKey Nomad - viser om biblioteket har abonnement og så kan du logge på med OpenAthens-login
  • Unpaywall - hjelper deg å finne gratis fulltekst
  • OpenAccessButten - hjelpler deg å finne gratis fulltekst

 

Bøker og tidsskrifter (Oria mm.) Søk i databaser Bestille litteratursøk og veiledningSkrive, referere og publisere (EndNote, Open Access, egenarkivering m.m.)Bestille og låne

Åpningstider, fasiliteter og kontaktinformasjon

​Betjent bibliotek/åpningstider:
  • Mandag, onsdag, fredag: kl. 09.00-11.30 og 12.00-15.00.
  • Tirsdag og torsdag: kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00.
  • Døgnåpen adgang med ID-kort og kode.

Har du arbeidssted utenfor Nordbyhagen må du kontakte Servicesenteret for å legge til adgang til biblioteket i ID-kortet ditt.​

Fasiliteter:
Biblioteket har arbeidsplasser med og uten pc, et større arbeidsbord med plass til flere personer samt noen stoler og sofaerBiblioteket har også multifunksjonsskriver for utskrift/kopiering/skanning, utlånsautomat og innleveringskasse for retur av bøker. Husk å vise hensyn og hold lydnivået dempet når du ikke er alene i biblioteket.

Kontaktinformasjon:
E-post: biblioteket@ahus.no 
Telefon: 67 96 85 50 / 402 12 021

Besøksadresse: Nye Nord, 4. etasje (Sykehusveien 27, Lørenskog)

Postadresse: Akershus universitetssykehus, Medisinsk bibliotek, Postboks 1000, 1478 Lørenskog