Skrive, referere og publisere

PhD on Track

Nettstedet gir støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg å ta vare på og organisere referanser. Du kan enkelt importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format.

Tilgang på Ahus-PC

  • Bærbar Ahus-pc: MinSykehuspartner > Bestille > Programvare > Velg tilganger: Forskningsprogrammer

  • Stasjonær Ahus-pc + intern sone: MinSykehuspartner > Bestille > Programvare > Velg tilganger: Forskningsprogrammer

  • Stasjonær Ahus-pc + sikker sone: Ikke tilgjengelig.

  • Regional arbeidsflate: Foreløpig ikke tilgjengelig.

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote på privat pc eller mac via nettet:

  1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
  2. Etter at du har registrert deg vil du motta en epost med informasjon
  3. Videresend e-posten slik at du får tilgang til den på din private pc/mac og følg instruksjonene.

Veiledninger på nett

EndNote X7.4 (PDF)

EndNote X7 for Windows (ekstern lenke)

EndNote X7 for Mac (ekstern lenke)

Bruk EndNOte (ekstern lenke)

Se kurs for EndNote

Hvor skal jeg publisere?

Forskningsstøtte

Forskningspoliklinikkerpå Akershus universitetssykehus Forskningshåndboken - fra idé til publikasjon (PDF) Research handbook (PDF) Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (ekstern lenke)

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon.

Søk (ekstern lenke) Logg inn (ekstern lenke) Om CRIStin (ekstern lenke)

For passord til CRIStin kontakt Reidun Skårerhøgda.

Open Access

Open access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

Openaccess.no (ekstern lenke) Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang (ekstern lenke) UiO om Open Access (ekstern lenke)

Publiseringsavgift og støtteordninger (intern lenke?)

NORA (Norwegian Open Research Archives) (ekstern lenke) Sherpa/RMEO (ekstern lenke)
DOAJ - Directory of Open Access Journals (ekstern lenke)