HELSENORGE

Skrive, referere og publisere

Forsknings​støtte

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg å samle og organisere referanser og artikler. Du kan importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn siteringer i teksten og generere referanselister i riktig format (bibliografisk stil).

Versjoner
Nyeste versjon er EndNote 20, som du kan du laste ned i lokal arbeidsflate, på bærbar Ahus-pc, samt på private maskiner. I Arbeidsflate må du bruke forrig versjon (versjon X9) i påvente av oppgradering til Windows 10. Kontakt biblioteket hvis du har spørsmål om EndNote i Arbeidsflate.

Konvertere EndNote-bibliotek fra versjon X9
EndNote-bibliotek brukt i versjon X9 (eller tidligere versjoner) må konverteres for å bli kompatible med EndNote 20, men dette gjør EndNote 20 automatisk for deg:

 1. Stå i EndNote 20 > File > Open Library...
 2. Finn EndNote-biblioteket ditt og åpne det (fila, ikke mappa)
 3. Så vises en dialogboks med informasjon om at biblioteket må konverteres. Velg OK
 4. Gi det konverterte biblioteket et nytt navn og lagre det (ikke i OneDrive, Dropbox etc.)
 5. Det nye biblioteket åpner seg i EndNote 20 (det gamle biblioteket blir liggende der det var, men vil ikke bli oppdatert med endringer du gjør i EndNote 20)

Tilgang til EndNote i lokal arbeidsflate eller bærbar Ahus-pc

 1. Gå til "Min Sykehuspartner" og "Bestille/avbestille tilgang (BAT)"
 2. Klikk på "Start en ny bestilling" 
 3. Søk opp EndNote20 og bestill.
 4. Du vil automatisk få tildelt tilgang
 5. Vent en stund (1 time) og logg av og på maskinen
 6. Kontakt Sykehuspartner dersom programmet ikke er på plass innen noen timer/neste dag

Egen Word-versjon for EndNote
Du må bruke en egen Word-versjon sammen med EndNote; "Word med EndNote20" (denne Word-versjonen har EndNote-verktøylinje). Søk eller finn den under «Mine adminstrative programmer». Tilsvarende for PowerPoint; "PowerPoint med EndNote20".

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote versjon 20 på privat pc eller mac. Kontakt biblioteket for å få tilsendt instruksjoner - eller:

 1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
 2. Etter at du har registrert deg vil du motta en e-post som du må bekrefte (sjekk ev. spam-mappen din hvis du ikke mottar e-posten)
 3. Så logger du på support.alfasoft.com​ og klikker på boksen "Helse Sør-Øst HF". Her finner du ditt lisensbrev for EndNote med nedlastnings- og installasjonsinstruksjoner for både Windows og Mac.

Veiledninger på nett

Se kurs for EndNote på bibliotekets hjemmeside eller i kalenderen på Ahus-veven.


EndNote Output Styles (bibliografiske stiler)
En Output Style styrer layout for siteringer og referanselister når referanser gjenbrukes i dokumenter. Det finnes tusenvis av stiler som kan lastes ned og brukes sammen med EndNote: EndNote Output Styles​

Skal du skrive dokumenter på norsk, må du bruke norske stiler. Her er et utvalg nettsider med norske stiler og eksempelsamlinger:

Sjekkliste for vitenskapelige publikasjoner fra Ahus

For at din publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng og intern uttelling ved Ahus, må følgende krav oppfylles:

1) Det må være en vitenskapelig publikasjon:

 • Originalartikkel
 • Vitenskapelige oversiktsartikkel/review articel
 • Vitenskapelig monografi eller antologiartikkel​

Les mer i kapittel 5 i Rapporteringsinstruksen

2) Det må være en godkjent publiseringskanal (nivå 1 eller 2):

3) Hvis finansiert av Norges forskningsråd (og EU og Stiftelsen Dam):

4) Korrekt adressering på artikkelen
For at Ahus skal få publiseringspoeng og økonomisk uttelling må institusjonsadresse på publikasjonen være korrekt iht. retningslinjer for adressering av vitenskapelige artikler ved Akershus universitetssykehus (sist oppdatert oktober 2020).

5) ​Rapportering (underveis eller etter publisering)

Intern honorering ved Ahus
Alle publikasjoner som rapporteres og godkjennes i Cristin blir honorert internt ved Ahus. Honoreringen utbetales til divisjonene en gang pr år, i mai året etter at publikasjonen er rapportert.​​​ Rutine for intern honorering av vitenskapelige artikler og bøker

Open Access (åpen tilgang)

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

​Forskningsrådets krav til Open Access

I utlysninger fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om at at alle vitenskapelige artikler fra prosjekter de finansierer skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, det vil si uten forsinkelse (embargo) og med åpen lisens som tillater gjenbruk av publikasjonen.

Forskningsrådets krav kommer i samarbeid med andre europeiske forskningsråd, som sammen danner cOAlition S og står bak Plan S. Målet med Plan S er at all forskning skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig.

Det er tre måter du kan publisere Open Access:
 • Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
 • Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler (se Avtaler og rabatter for Ahus-ansatte)
 • Åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)
Krav om åpne lisenser
Artikkelen skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons-lisens CC BY 4.0:


Hva skal jeg gjøre som forsker

Sjekk om tidsskrift er kompatible med Plan S
Journal Checker Tool kan brukes for å sjekke om tidsskrift er kompatible med kravene i Plan S. Fyll ut/velg tidsskrift, finansieringskilde (f.eks. Forskningsrådet) og institusjon (Ahus), så får du svar (Yes/No) og informasjon om hvordan åpen tilgang kan sikres.

Sjekk også kanalregisteret (nivå 1 og 2)
Du må også sjekke om tidsskriftet er godkjent publiseringskanal og gir publiseringspoeng i det norske finansieringssystemet: Register over vitenskapelige publikasjoner

Beholde rettigheter til tilgjengeliggjøring (Rights Retention Strategy)
For nye utlysninger fra og med 2021 forplikter prosjektansvarlig å sørge for at forskerne i prosjekter finansiert av Forskningsrådet beholder retten til å tilgjengeliggjøre en fagfellevurdert versjon (Author Accepted Manuscript (AAM)) av alle artikler som kommer ut av prosjektet.

For å sikre dette legger korresponderende forfatter inn følgende melding i web-applikasjonen når artikkel sendes inn for vurdering:
“This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

Dermed kan forskere gjøre artikler umiddelbart tilgjengelig gjennom et åpent arkiv med en åpen lisens, og oppfylle kravene i Plan S selv om artikkelen er publisert i et "lukket" abonnementstidsskrift.
cOAlition S har varslet forlagene om dette. Hvis tidsskriftet mot formodning vil nekte publisering med henvisning til dette, må man ta kontakt med Forskningsrådet. Les mer om Rights Retention Strategy

​Avtaler og rabatter for Ahus-ansatte​​​​​

I tråd med kravene om at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig umiddelbart, har Sikt fremforhandlet "publiser og les"-avtaler med flere forlag. Det betyr at noen av Medisinsk biblioteks avtaler dekker både publiseringsavgift (article processing charge [APC]) og lesetilgang.
Vær oppmerksom på at avtalene ikke dekker alle tidsskrifter hos disse forlagene, og at avtaler kan ha kvoter som blir oppbrukt i løpet av året. I tillegg har vi noen avtaler som gir rabatt på publiseringsavgift.

For å kvalifisere til dekning av APC, må du være tilknyttet Ahus og korresponderende forfatter på publikasjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen til tidsskriftet. Det er viktig å registrere/oppgi tilknytning til Ahus så tidlig som mulig i prosessen.
Er du tilknyttet flere institusjoner, kan det være at de er med på andre avtaler enn Ahus. Ta gjerne kontakt med Medisinsk bibliotek hvis du har spørsmål.

Informasjon om avtaler som gjelder for Ahus-ansatte:

Frontiers

 • Avtaleperiode: 2023
 • 10 % avslag på APC (article processing charge)​
 • Titler for publisering (sist oppdatert 2021) (excel)​
  Husk å sjekke i Kanalregisteret ​at tidsskrift du vurderer å publisere i, er godkjent publiseringskanal nivå 1 eller 2
 • ​Avtalen dekker APC for aksepterte artikler i A- og B-kategorien:
  • B-kategori: Brief Research Report, Case Report, Community Case Study, Conceptual Analysis, Curriculum Instruction and Pedagogy, Mini Review, Perspective, Policy Brief
  • A-kategori: Clinical Trial, Hypothesis & Theory, Methods, Original Research, Policy and Practice Reviews, Review, Systematic Review, Study Protocol, Technology and Code, Registered Report
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet Ahus og du må oppgi Ahus som institusjonstilhørighet ved innsending av manus. Bruk gjerne din Ahus-epostadresse. Din tilhørighet til Ahus bekreftes av biblioteket
 • APC etter rabatt må dekkes med egne midler
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura

MDPI

 • Avtaleperiode: 2022-2023
 • 20 % avslag på APC (article processing charge).​​​​​
 • Oppdatert tittelliste på MDPIs nettside
  Husk å sjekke i Kanalregisteret at tidsskrift du vurderer å publisere i, er godkjent publiseringskanal nivå 1 eller 2​​​​ 
 • APC etter rabatt må dekkes med egne midler
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet Ahus
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura


Oxford University Press (OUP)​

 • ​Avtaleperiode: 2023-2024 
 • Publiseringsavtalen dekker article processing charge (APC) i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) (.xlsx)
  Tidsskrift merket med "par" er tidsskrift hvor man både kan publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med henholdsvis "publish_only" og "read_only", har enten kun publisering eller kun lesetilgang via avtalen. Dersom tidsskriftet ikke er med i avtalen, er det merket med "excluded".
 • ​Arbeidsflyt for forfattere:
  • ​​​​I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning fortsatt stå som Ahus. Tilhørighet til Ahus bekreftes av biblioteket
  • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • Nytt fra 2023: 15% rabatt i forlagets open access-tidsskrifter. Mer informasjon kommer.
 • Mer inform​​asjon på openscience.no: Oxford-avtalen​ 


Springer Compact

 • Avtaleperiode: 2023-2024
 • Publiseringsavtalen dekker article processing charge (APC) i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) (excel)
 • Korresponderende forfatter i artikkelen må også være den som sender inn artikkelen, og du må være tilknyttet Ahus. Viktig å velge A​​​hus som tilknytning ved innsendelse. Se Guide for corresponding authors (PDF)
 • Ikke inkludert: 
  • Rene Open Access-tidsskrifter dekkes ikke av publiseringsavtalen. 
  • Tidsskriftene i SpringerOpen og Nature Research inngår heller ikke i avtalen.
 • Lisenser: Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • ​Informasjon fra forlaget: Open access agreement for Norway
 • Mer informasjon på openscience.no: Springer-avtalen

Taylor & Francis (Open Select)​


Wiley (Online Open)

Egenarki​vering

Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om egenarkivering av vitenskapelig artikler for alle prosjekter de helt eller delvis finansierer. Målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang, dvs. at egenarkivering skjer samtidig som artikkel publiseres i et tidsskrift. For prosjekter utlyst fra og med 2021 er minimumskravet at Author Accepted Manuscript (AAM) umiddelbart gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv, med CC BY-lisens og ingen embargo.

Ahus leide i flere år plass og egenarkivert i OsloMets vitenarkiv ODA, men dette arkivet er i 2021 flyttet til en ny plattform som Ahus av tekniske årsaker ikke får tilgang til. Det betyr at Ahus dessverre ikke har mulighet for egenarkivering og at dette antagelig ikke løser seg før et nytt, felles, nasjonalt arkiv, foreløpig kalt Nasjonalt vitenarkiv (NVA), skal komme i drift i 2023. Det er foreløpig ikke avklart hvordan Cristin og det nye arkivet skal samhandle. Husk å ta vare på fulltekstversjon av dine artikler for ev. egenarkivering seinere​.

 • Tidsskrifters/forlags policyer og krav til egenarkivering: Sherpa Romeo
 • Finansiørers krav til egenarkivering: Sherpa Juliet

Hvor skal jeg publisere?