Skrive, referere og publisere

Forskningsstøtte

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg å ta vare på og organisere referanser. Du kan importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format.

Tilgang til EndNote på Ahus

  • Regional arbeidsflate: EndNote X9.2 tilgjengelig fra mai 2020, bestilles via "Min Sykehuspartner".
    NB! Du må bruke en egen Word-versjon sammen med EndNote. Søk eller finn "Microsoft Word med EndNote X9" (denne Word-versjonen har EndNote-verktøylinje) under «Mine adminstrative programmer». Tilsvarende for PowerPoint.
  • Bærbar Ahus-pc: EndNote X9.2 tilgjengelig fra mai 2020, bestilles via "Min Sykehuspartner".

  • Stasjonær Ahus-pc utenfor Regional arbeidsflate: EndNote X9.2 tilgjengelig fra juni 2020.

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote på privat pc eller mac via nettet:

  1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
  2. Etter at du har registrert deg vil du motta en epost med informasjon
  3. Videresend e-posten slik at du får tilgang til den på din private pc/mac og følg instruksjonene.

Veiledninger på nett

Se kurs for EndNote på bibliotekets hjemmeside eller i kalenderen på Ahus-veven.

EndNote Output Styles

En Output Style styrer layout for siteringer og referanselister når referanser gjenbrukes i dokumenter. Det finnes tusenvis av stiler som kan lastes ned og brukes sammen med EndNote.

Søk etter output styles: https://endnote.com/downloads/styles/
Skrive på norsk? Skriv 'norsk' for å finne norsk-tillpassede stiler.

Veiledninger og tips for hvordan forskjellige referansetyper skal gjengis:

Kostnadsfri Open Access-publisering

I tråd med kravene om at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig umiddelbart, har Unit fremforhandlet «read and publish»-avtaler med flere forlag. Det betyr at noen av Medisinsk biblioteks avtaler nå dekker både lesetilgang og forfatteravgifter (APC = Article Publishing Charge). Vær oppmerksom på at avtalene ikke dekker alle tidsskrifter hos forlagene vi har avtale med. 

For å kvalifisere til dekning av APC, må du være tilknyttet Ahus og korresponderende forfatter på publikasjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen til tidsskriftet.

Oxford University Press (OUP)

Springer Nature (Springer Compact)

Taylor & Francis (Open Select)

Wiley (Online Open)

Les mer om alle avtalene: https://www.openaccess.no/publisere-apent-i-lisensavtaler/
Ta gjerne kontakt med biblioteket hvis du har spørsmål.

Egenarkivering

Egenarkivering vil si at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp til et åpent, institusjonelt arkiv.

Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om egenarkivering av vitenskapelig artikler, såkalt Grønn OA, for alle prosjekter de helt eller delvis finansierer. Målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang, dvs. at egenarkivering skjer samtidig som artikkel publiseres i et tidsskrift.

Ahus leier plass i OsloMets arkiv ODA: https://oda.hioa.no/nb/samlinger

Hvordan egenarkivere:
Ahus-ansatte kan sende fulltekst av din artikkel til biblioteket, som sjekker om artikkelen kan tilgjengeliggjøres, og i så fall i hvilken versjon og ev. embargo (sperrefrist).

Policyer og krav:

  • Tidsskrifter/forlags policyer for egenarkivering: søk i Sherpa Romeo

  • Finansiørers krav til egenarkivering: søk i Sherpa Juliet

Hvor skal jeg publisere?

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon.

For passord til Cristin kontakt Reidun Skårerhøgda