HELSENORGE

Skrive, referere og publisere

Forsknings​støtte

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg å ta vare på og organisere referanser. Du kan importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format.

Versjoner
På Ahus har vi EndNote versjon X9.2 (versjon 19.2). EndNote versjon 20 har kommet, men vi må ha Windows 10 før vi kan ta den i bruk. Sykehuset starter oppgradering til Windows 10 i september 2021. Alle ansatte kan ev. laste ned EndNote 20 på privat pc/mac, men vær oppmerksom på at nye bibliotek som lages i EndNote 20 (eller X9.3) ikke kan åpnes i EndNote X9.2. Dette gjelder også bibliotek du har f​ra før - når de er konvertert til EndNote 20, kan de ikke lenger åpnes i X9.2. Bruker du EndNote på flere maskiner og har behov for å fortsatt åpne biblioteket på jobb (i EndNote X9.2), bør du avvente med å ta i bruk EndNote 20.

Tilgang til EndNote på Ahus

 • Arbeidsflate RCP: Bestilles via Min Sykehuspartner > Bestille/avbestille tilganger > Start en ny bestilling > søk på EndNote i feltet Finn et tjenesteelement > Bestill inkl. oppgi pc-nummer
  NB! Du må bruke en egen Word-versjon sammen med EndNote. Søk eller finn "Microsoft Word med EndNote X9" (denne Word-versjonen har EndNote-verktøylinje) under «Mine adminstrative programmer». Tilsvarende for PowerPoint.
 • Bærbar Ahus-pc: Bestilles via Min Sykehuspartner > Bestille/avbestille tilganger > Start en ny bestilling > søk på EndNote i feltet Finn et tjenesteelement > Bestill inkl. oppgi pc-nummer

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote versjon 20 eller versjon X9 på privat pc eller mac. Kontakt biblioteket for å få tilsendt instruksjoner - eller:

 1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
 2. Etter at du har registrert deg vil du motta en e-post som du må bekrefte (sjekk ev. spam-mappen din hvis du ikke mottar e-posten)
 3. Så logger du på support.alfasoft.com​ og klikker på boksen "Helse Sør-Øst HF". Her finner du ditt lisensbrev for EndNote med nedlastnings- og installasjonsinstruksjoner for både Windows og Mac.

Veiledninger på nett

Se kurs for EndNote på bibliotekets hjemmeside eller i kalenderen på Ahus-veven.

EndNote Output Styles

En Output Style styrer layout for siteringer og referanselister når referanser gjenbrukes i dokumenter. Det finnes tusenvis av stiler som kan lastes ned og brukes sammen med EndNote: EndNote Output Styles​
Skrive på norsk? Skriv 'norsk' for å finne norsk-tilpassede stiler.

Sjekkliste for vitenskapelige publikasjoner fra Ahus

For at din publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng og intern uttelling ved Ahus, må følgende krav oppfylles:

1) Det må være en vitenskapelig publikasjon:

 • Originalartikkel
 • Vitenskapelige oversiktsartikkel/review articel
 • Vitenskapelig monografi eller antologiartikkel​

Les mer i kapittel 5 i Rapporteringsinstruksen

2) Det må være en godkjent publiseringskanal (nivå 1 eller 2):

3) Hvis finansiert av Norges forskningsråd (og EU og Stiftelsen Dam):

4) Korrekt adressering på artikkelen
For at Ahus skal få publiseringspoeng og økonomisk uttelling må institusjonsadresse på publikasjonen være korrekt iht. retningslinjer for adressering av vitenskapelige artikler ved Akershus universitetssykehus (sist oppdatert oktober 2020).

5) ​Rapportering(underveis eller etter publisering)

 • Rapporteringen gir grunnlag for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Registrere publikasjonen i Cristin​:

Intern honorering ved Ahus
Alle publikasjoner som rapporteres og godkjennes i Cristin blir honorert internt ved Ahus. Honoreringen utbetales til divisjonene en gang pr år, i mai året etter at publikasjonen er rapportert.​​​

Open Access (åpen tilgang)

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

​Forskningsrådets krav til Open Access

I utlysninger fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om at at alle vitenskapelige artikler fra prosjekter de finansierer skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, det vil si uten forsinkelse (embargo) og med åpen lisens som tillater gjenbruk av publikasjonen.

Forskningsrådets krav kommer i samarbeid med andre europeiske forskningsråd, som sammen danner cOAlition S og står bak Plan S. Målet med Plan S er at all forskning skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig.

Det er tre måter du kan publisere Open Access:
 • Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
 • Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler (se Avtaler og rabatter for Ahus-ansatte)
 • Åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)
Krav om åpne lisenser
Artikkelen skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons-lisens CC BY 4.0:


Hva skal jeg gjøre som forsker

Sjekk om tidsskrift er kompatible med Plan S
Journal Checker Tool kan brukes for å sjekke om tidsskrift er kompatible med kravene i Plan S. Fyll ut/velg tidsskrift, finansieringskilde (f.eks. Forskningsrådet) og institusjon (Ahus), så får du svar (Yes/No) og informasjon om hvordan åpen tilgang kan sikres.

Sjekk også kanalregisteret (nivå 1 og 2)
Du må også sjekke om tidsskriftet er godkjent publiseringskanal og gir publiseringspoeng i det norske finansieringssystemet: Register over vitenskapelige publikasjoner

Beholde rettigheter til tilgjengeliggjørin (Rights Retention Strategy)
For nye utlysninger fra og med 2021 forplikter prosjektansvarlig å sørge for at forskerne i prosjekter finansiert av Forskningsrådet beholder retten til å tilgjengeliggjøre en fagfellevurdert versjon (Author Accepted Manuscript (AAM)) av alle artikler som kommer ut av prosjektet.

For å sikre dette legger korresponderende forfatter inn følgende melding i web-applikasjonen når artikkel sendes inn for vurdering:
“This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

Dermed kan forskere gjøre artikler umiddelbart tilgjengelig gjennom et åpent arkiv med en åpen lisens, og oppfylle kravene i Plan S selv om artikkelen er publisert i et "lukket" abonnementstidsskrift.
cOAlition S har varslet forlagene om dette. Hvis tidsskriftet mot formodning vil nekte publisering med henvisning til dette, må man ta kontakt med Forskningsrådet. Les mer om Rights Retention Strategy

​Avtaler og rabatter for Ahus-ansatte​​​​​

I tråd med kravene om at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig umiddelbart, har Unit fremforhandlet "publish and read"-avtaler med flere forlag. Det betyr at noen av Medisinsk biblioteks avtaler nå dekker både lesetilgang og publiseringsavgift (APC = Article Processing Charge). Dette gjelder for Oxford, Springer, Taylor & Francis og Wiley. Vær oppmerksom på at avtalene ikke dekker alle tidsskrifter hos disse forlagene, og at tre av avtalene har kvoter som blir oppbrukt i løpet av året. I tillegg har vi avtaler som gir rabatt ved publisering hos forlagene Frontiers og MDPI.

For å kvalifisere til dekning av APC, må du være tilknyttet Ahus og korresponderende forfatter på publikasjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen til tidsskriftet. Det er viktig å registrere/oppgi tilknytning til Ahus så tidlig som mulig i prosessen.
Er du tilknyttet flere institusjoner, kan det være at de er med på andre avtaler enn Ahus. Ta gjerne kontakt med Medisinsk bibliotek hvis du har spørsmål.

Informasjon om avtaler som gjelder for Ahus-ansatte:

Frontiers

 • ​10 % avslag på APC (article processing charge)
 • APC etter rabatt må dekkes med egne midler
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet Ahus og du må oppgi Ahus som institusjonstilhørighet ved innsending av manus. Bruk gjerne din Ahus-epostadresse.
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura

MDPI

 • 10 % avslag på APC (article processing charge)
  NB! 10% avslag anvendes ikke ved åpen publisering hvis forskere bruker egne rabatter (discount voucher).
 • APC etter rabatt må dekkes med egne midler
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet Ahus
 • Ahus-tilhørighet bestemmes ved sjekk av e-postdomenet
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura


  Oxford University Press (OUP)
 • Avtaleperiode: 2020-2022
 • Inkludert i avtalen: Ubegrenset publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid)
 • Ikke inkludert: Publisering i rene Open Access-tidsskrifter inngår ikke i avtalen.
 • ​Arbeidsflyt for forfattere:
  • ​​I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning fortsatt stå som Ahus.
  • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • ​Mer informasjon om avtalen: https://www.openaccess.no/hovedtrekk-i-oup-avtalen.html 

Springer Compact


Taylor & Francis (Open Select)​


Wiley (Online Open)

Egenarki​vering

Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om egenarkivering av vitenskapelig artikler for alle prosjekter de helt eller delvis finansierer. Målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang, dvs. at egenarkivering skjer samtidig som artikkel publiseres i et tidsskrift. For prosjekter utlyst fra og med 2021 er minimumskravet at Author Accepted Manuscript (AAM) umiddelbart gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv, med CC BY-lisens og ingen embargo.

Ahus har i flere år leid plass og egenarkivert i OsloMets arkiv ODA, men dette arkivet er i 2021 flyttet til en ny plattform som Ahus av tekniske årsaker ikke får tilgang til. Det betyr at Ahus dessverre ikke har mulighet for egenarkivering og at dette antagelig ikke løser seg før et nytt, felles, nasjonalt arkiv, foreløpig kalt Nasjonalt vitenarkiv (NVA), er i drift sommeren 2022. Det er foreløpig ikke avklart hvordan Cristin og det nye arkivet skal samhandle. Send gjerne din artikkel til biblioteket, så lagrer vi den og følger opp når vi igjen har tilgang til å egenarkivere​.

 • Tidsskrifters/forlags policyer og krav til egenarkivering: Sherpa Romeo
 • Finansiørers krav til egenarkivering: Sherpa Juliet

Hvor skal jeg publisere?