Trenings- og undervisningsrom

Senter for medisinsk simulering (SimAhus)

SimAhus er et kompetansesenter som skal fremme læring gjennom simulering og teamtrening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Læring gjennom simulering gir god og relevant trening for ulike grupper ved sykehuset.

Medisinsk simulering ble tatt i bruk i opplæring og trening av helsepersonell ved Ahus fra 2009. Senter for medisinsk simulering (SimAhus) ble etablert i 2011.

SimAhus jobber med tre hovedområder:

  • Hjerte- og lungeredning (HLR)
  • Observasjonskompetanse - prosjektet Early Warning Score
  • Senario- og teamtrening

Senteret er en sentral arena for trening og kompetanseheving innen tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. De ansatte er sertifiserte instrukturer, har bred erfaring innen akuttmedisin og er spesialutdannet innen anestesi og intensiv.

Telefon: 991 15 156
Epost: simahus@ahus.no
Oppmøtested: Nye nord inngang 4, underetasjen.

Sist oppdatert 28.11.2022