Kompetanse og utdanning

Utdanning og opplæring

Helsesekretær - grunn- og videreutdanning​​

​​Vi samarbeider med fire skoler om kvalitet i grunn- og videreutdanning for helsesekretærer, og prioriterer praksis for elever, deltakere og studente fra følgende skoler:

  • Jessheim Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
  • Strømmen Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
  • Oslo Voksenopplæring Sinsen - Vg2 Helseservice​
  • Fagskolen Oslo - Studiet Helseadministrasjon

​​​Kontaktinformasjon:

Monique Renée Bennett
Mobil: 971 33 362
E-post: monique.renee.bennett@ahus.no                 ​​

Studenter

Studenter fra høgskoler i Oslo, Akershus og Buskerud prioriteres til praksisplasser ved sykehuset. Ved ledig kapasitet vurderes også forespørseler fra andre høgskoler.


Kontaktinformasjon:
Eirin Engebretsen
E-post: eien@ahus.no

Lærlinger og elever i videregående skole

Skolen eller lærlingansvarlig kan ta kontakt med sykehuset når det gjelder muligheter for kortere praksisperioder.

Kontaktinformasjon:
Lene Flood
E-post: lene.flood@ahus.no

Vi har læreplasser i medisinske og kirurgiske sengeområder. Læretiden er organisert med veiledning, fellessamlinger, undervisningsdager, hospitering internt og eksternt og studiedager.

Det tas årlig stilling til utlysning av nye læreplasser for det kommende året. Nye læreplasser utlyses via ledige stillinger (webcruiter.com), søknadsfrist er 1. mars.

Kontaktinformasjon:
Lene Flood
E-post: lene.flood@ahus.no

For å rekruttere spesialsykepleiere tilbyr Ahus utdanningsstillinger.

Mer om hvilke utdanningsstillinger vi tilbyr og søknadsfrister

Ann-Helen Haugen

Spesialrådgiver

ann-helen.haugen@ahus.no​ 92 01 28 05

​​Er du ny på Ahus må du må gjennomføre obligatoriske kurs for å få ID-kort. 

Her finner du hvilke kurs som gjelder for deg

En god helsetjeneste for pasientene er avhengig av at medarbeiderne deler kompetanse. Sammen med kommuner, bydeler og utdanningsinstitusjoner i vårt område, har vi utviklet en kompetansebro - et felles nettsted for kompetansedeling. Nettsiden gir tilgang til både kurs, temabaserte fagområder, film og nyheter.

Les mer om Kompetansebroen (kompetansebroen.no)

Leger, psykologer og studenter kan hospitere ved sykehuset. Det innebærer en tidsavgrenset, ulønnet arbeidsperiode under veiledning.

Les mer om hospitering

Fag

SimAhus er et kompetansesenter som skal fremme læring gjennom simulering og teamtrening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Læring gjennom simulering gir god og relevant trening for mange og ulike grupper ved sykehuset.

Les mer om SimAhus

E-læring

Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen.

Les mer om læringsportalen

Leger

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Les mer om leger i spesialisering 

Sist oppdatert 06.05.2024