Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitetsforbedring er resultat av langsiktig, kontinuerlig og systematisk arbeid. Det er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis.

En kvalitetsindikator er et indirekte mål - en pekepinn - på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet.

Oversikt over kvalitetsindikatorer (helsenorge.no)

Akershus universitetssykehus skal være et pasientsikkert sykehus. For å oppnå dette må vi lære av våre feil, og iverksette forebyggende tiltak som bedrer pasientsikkerheten.
 

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus til å melde fra om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig skade på pasient. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Les mer om uønskede hendelser

Formålet med pakkeforløpene er at pasienter og pårørende skal oppleve et trygt, godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning.

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft. Følgende 28 pakkeforløp ble implementert i 2015:

 • Brystkreft
 • Prostatakreft
 • Lungekreft
 • Tykk- og endetarmskreft
 • Kreft i spiserør og magesekk
 • Testikkelkreft
 • Blærekreft
 • Nyrekreft
 • Livmorhalskreft
 • Livmorkreft
 • Eggstokkreft
 • Hode-halskreft
 • Lymfom
 • Diagnostisk pakkeforløp
 • Primær leverkreft
 • Kreft i galleveier
 • Kreft i skjoldbruskkjertelen
 • Kreft hos barn
 • Hjernekreft
 • Metastaser med ukjent utgangspunkt
 • Nevroendokrine svulster
 • Føflekkreft
 • Peniskreft
 • Kreft i bukspyttkjertelen
 • Myelomatose
 • Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Sarkom

Mer informasjon på helsedirektoratet.no

Oversikt pakkeforløp kreft ved Ahus med henvisningsadresser (PDF)

Sist oppdatert 09.05.2019