RSKi voksen Ahus

Regionalt senter for kjønnsinkongruens voksen Ahus

Regionalt senter for kjønnsinkongruens voksen Ahus (RSKi Voksen Ahus) ved DPS Nedre Romerike i Lillestrøm har som mål å øke kompetansen på feltet og styrke faglig samhandling og samarbeid mellom aktuelle behandlere i Helse Sør-Øst. Målet er at alle som opplever kjønnsinkongruens møter behandlere som er godt rustet til å gi riktig, tilpasset og forsvarlig helsehjelp på alle nivåer.

​​Helse Sør-Øst har fordelt de ulike sentrene for kjønnsinkongruens til Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. For voksne er vi lokalisert i DPS Nedre Romerike og DPS Vestfold, og for barn og ungdom er vi lokalisert i BUP Kongsvinger og BUP Tønsberg. 

RSKi Voksen Ahus skal bistå lokale DPS og primærhelsetjenesten i regionen som møter personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, eller som kjenner på utfordringer knyttet til egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

Vi skal bidra til kompetanseutvikling og gjøre oppdatert kunnskapsbasert informasjon tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Mer om oss

  • RSKi Voksen Ahus ved DPS Nedre Romerike er ved seksjon for gruppeterapi. Kompetanseettverket består av to fagpersoner, fordelt på en 100 prosent stilling.
  • Vi vil fremover jobbe med etablering av fagnettverket og kompetanseheving.

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor en opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel. Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten, eller i voksen alder. Diagnosen «kjønnsinkongruens hos ungdom og voksne» kan ikke stilles før starten av puberteten og ikke på bakgrunn av oppførsel eller preferanser utenfor normen av tildelt kjønn ved fødsel alene.

Hvordan eller hvorfor kjønnsinkongruens oppstår er ikke kjent, men er fokus for forskning nasjonalt og internasjonalt. Behandlingstrengende kjønnsinkongruens antas å være påvirket av både barndom, oppvekst samt biologiske faktorer.

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder karakteriseres av en markert og vedvarende inkongruens (uoverensstemmelse) mellom eget opplevde kjønn og tildelt kjønn ved fødsel. Ofte har personen samtidig kjønnsdysfori, som defineres som et ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og personens egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke stemmer overens. Kjønnsinkongruens kan ofte føre til et ønske om behandling for å leve og bli akseptert som en person av det opplevde kjønn, ved hjelp av hormonbehandling, kirurgi eller annen helsehjelp.

Kjønnsinkongruens som diagnose ble lansert i den nyeste versjonen av diagnosemanualen ICD-11 (International Classification of Disease), og erstatter de gamle diagnosene som ble gitt samlebetegnelsen «kjønnsidentitetsforstyrrelser».

Kjønnsinkongruens inneholder tre diagnoser; én for ungdom og voksne, én for barn og én uspesifisert.


Vi tar imot telefonkonsultasjoner og vi ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt, både med hensyn til generelle problemstillinger og drøfting av enkeltsaker.

Telefon: 95 00 60 89
Telefontid: fredager kl. 09.00-14.30. 
Dersom du ikke får svar, legg igjen en beskjed så ringer vi deg opp så snart som mulig.

Kontaktpersoner

Martin Rosmo Hansen
Psykologspesialist og teamkoordinator
Kompetansenettverket for kjønnsinkongruens

Even Bjerkeli
Sykepleier og sexolog

Besøksadresse

DPS Nedre Romerike
C.J. Hansens vei 25, Åråsen stadion. Ekspedisjon i 2. etasje. (Kart)

Sist oppdatert 22.02.2024